Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

7 sierpnia

Sykstusa II, papieża, i Towarzyszy

Św. Sykstus objął rzymskie biskupstwo w roku 257. Był dobrym i miłującym pokój papieżem. Jego pontyfikat trwał zaledwie rok. 6 sierpnia 258 roku na mocy ostatniego edyktu Waleriana, skazującego na śmierć przywódców chrześcijańskich, schwytano go na cmentarzu Praetextatusa i zabito (być może uprzednio więziono go i poddawano dotkliwym przesłuchaniom). Razem z nim ponieśli śmierć męczeńską św. Felicissimus i Agapiusz oraz czterech diakonów. Trzy dni później został także umęczony św. Wawrzyniec, archidiakon św. Sykstusa.

Modlitwa: Wszechmocny Boże, dzięki Twojej łasce święci męczennicy, Sykstus i jego Towarzysze, oddali życie za Twoją Ewangelię i wierność Chrystusowi, daj nam moc Ducha Świętego, abyśmy chętnie przyjmowali prawdy wiary i odważnie je wyznawali. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu