Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

25 lipca

Św. Jakuba, apostoła, patrona Hiszpanii

Święty ten jest zazwyczaj zwany "Starszym" w celu odróżnienia od innego apostoła Jakuba, "brata Pana", który jest nazywany "Młodszym". Był synem Zebedeusza i Salome, bratem św. Jana Ewangelisty. Pochodzie z Betsaidy w Galilei, gdzie jego ojciec był rybakiem.

Bracia wraz z ojcem łowili akurat ryby, gdy przechodzący Jezus wezwał ich, aby za Nim poszli. Chrystus Pan określił ich mianem Boanerges, co znaczy synowie gromu. Byli obecni przy wyleczeniu teściowej św. Piotra, wskrzeszeniu córki Jaira i Przemienieniu. Towarzyszyli też Jezusowi w Ogrodzie Getsemani.

Pewnego dnia matka ich poprosiła wraz z nimi Jezusa, by zapewnić im honorowe miejsce w swoim przyszłym Królestwie. Kiedy On zapytał: "Czy możecie pić kielich, który ja mam pić?" (Mt 20,20) potwierdzili, tak bowiem oddani byli Chrystusowi, że skłonni byli uczestniczyć w jego Męce.

Według nie zasługującego na wiarę podania miał św. Jakub jakiś czas przebywać w Hiszpanii, stąd czczą go tam jako swego apostoła i patrona (Sant Jago), ale ślady tej tradycji znajdują się dopiero w VII wieku. Według starodawnego podania relikwie przeniesiono do Santiago de Compostella.

Św. Jakub był pierwszym z apostołów, który poniósł śmierć męczeńską. Na rozkaz Heroda Agryppy został ścięty w Jerozolimie około Wielkanocy roku 44.

Modlitwa: Wszechmocny, wieczny Boże, święty Jakub jako pierwszy z Apostołów przelał krew za Chrystusa, niech jego mężne wyznanie utwierdza Twój Kościół, a jego opieka niech mu stale towarzyszy. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu