Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

23 lipca

Św. Brygidy, zakonnicy, patronki Szwecji

Św. Brygida była córką księcia Szwecji, Birgera i Ingeburdisy, potomkini królów gotyckich. Pobożni rodzice przekazali jej wielką miłość do Męki Naszego Pana. Jej ojciec odprawiał we wszystkie piątki szczególną pokutę. Od dzieciństwa św. Brygida z umiłowaniem pogrążała się w rozmyślaniach nad Męką Chrystusa. Będąc posłuszna ojcu, mając trzynaście lat poślubiła Ulfa Gudmarssona księcia Nerycji, z którym miała ośmioro dzieci. Jej najmłodsza córka Katarzyna czczona jest obecnie jako święta.

Ulf i Brygida związali się później ślubem czystości i odbyli pielgrzymkę do Compostelli. Po powrocie do Szwecji Ulf za zgodą swojej małżonki wstąpił do klasztoru cystersów, gdzie zmarł wkrótce potem w opinii świętości. Po jego śmierci św. Brygida wyrzekła się swojej godności książęcej i włożyła habit zakonny.

W roku 1334 zbudowała wielki klasztor w Wadstena, który stał się domem macierzystym nowego zakonu Najświętszego Salwatora (brygidki). Następnie odbyła pielgrzymkę do Palestyny. Po zaspokojeniu swoich pragnień religijnych w świętych miejscach, uświęconych Życiem i Męką Odkupiciela, udała się do Rzymu, gdzie przebywała przez rok. Zapadła wówczas na ciężką chorobę, ale wytrzymywała ją z heroiczną cierpliwością i rezygnacją. W ostatnich chwilach życia były przy niej dzieci: Birger i Katarzyna. Pożegnawszy się z nimi, przyjęła święte sakramenty, po czym zmarła. Nastąpiło to w roku 1373.

Modlitwa: Panie, nasz Boże, Ty objawiłeś świętej Brygidzie tajemnice nieba, gdy rozważała mękę Twojego Syna, spraw, abyśmy mogli się radować, gdy nas objawisz swoją chwałę. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu