Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

22 lipca

Św. Marii Magdaleny

Maria, którą nawrócił Jezus i która wraz z Maryją, Jego matką i św. Janem, była świadkiem Jego ostatnich chwil, została nazwana Magdaleną od miasta Magdali w Galilei. Św. Klemens z Aleksandrii i inni uczeni utożsamiają ją z kobietą, która ze łzami w oczach obmyła stopy Jezusowi. Inni uważają za siostrę Marty i Łazarza.

W czasie publicznej działalności Chrystusa szła za Nim wraz z innymi pobożnymi niewiastami. Jej najpierw, przed apostołami, Jezus ukazał się po swoim Zmartwychwstaniu.

Według tradycji prowansalskiej, Maria Magdalena lub Maria, siostra Łazarza, razem z nim, Martą i kilkoma innymi uczniami Chrystusa po wypędzeniu przez Żydów wyruszyli na morze i wylądowali w Marsylii; Łazarz został tutaj pierwszym biskupem.

Modlitwa: Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości, spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem głosili Chrystusa zmartwychwstałego i oglądali Go w Twojej chwale. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu