Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

21 lipca

Św. Wawrzyńca z Brindisi, kapłana i doktora Kościoła

Św. Wawrzyniec urodził się w Brindisi we Włoszech. Mając szesnaście lat wstąpił do zakonu kapucynów w Weronie. Na uniwersytecie w Padwie studiował filozofię i teologię; okazał się wybitnie uzdolnionym poliglotą. Opanował grekę, łacinę, hebrajski, francuski, hiszpański, niemiecki i cygański. Zdobył też szeroką znajomość Pisma św. Zostawszy księdzem, pracował w kraju jako misjonarz. Następnie papież Klemens VIII wezwał go do Rzymu, do pracy nad nawracaniem Żydów.

W roku 1598 wraz z jedenastoma zakonnikami pojechał w celu ustanawiania wspólnot kapucyńskich do Niemiec i Austrii, które były wówczas zagrożone luteranizmem. Poznawszy jego świętość, mądrość i zdolności administracyjne, cesarz Rudolf III zwrócił się doń o zorganizowanie wyprawy książąt katolickich przeciwko Turkom. Kiedy doszło do bitwy pod Szekesfehervar, w której wojska chrześcijan były czterokrotnie mniej liczne niż wojska nieprzyjaciela, św. Wawrzyniec wygłosił porywające kazanie do żołnierzy, podnosząc ich na duchu. Turków odparto, Europa zastała uratowana.

Po pełnym sukcesów pobycie w Niemczech, święty powrócił do Włoch. Pragnął ciszy i odosobnienia. Nie dane mu jednak było zaznać spokoju. Wybrano go generałem zakonu. Zmarł w roku 1619 w Lizbonie, gdzie bawił jako poseł przy dworze króla hiszpańskiego Filipa III. Św. Wawrzyniec był człowiekiem wielce aktywnym, a zarazem skłonnym do refleksji i modlitewnej kontemplacji. Odznaczał się również głęboką wiedzą. W roku 1960 został ogłoszony doktorem Kościoła.

Modlitwa: Boże, Ty dla chwały Twojego imienia i zbawienia ludzi udzieliłeś świętemu Wawrzyńcowi, kapłanowi, ducha rady i męstwa, daj nam, za jego wstawiennictwem w tym duchu poznawać, co należy czynić, i wypełniać poznane zadania. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu