Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

19 lipca

Św. Arseniusza, mnicha

Św. Arseniusz urodził się w Rzymie prawdopodobnie około roku 354. Był diakonem, wychowawcą synów cesarza Teodozjusza I w Konstantynopolu. Po dziesięciu latach jednak, czując przesyt wystawnego życia, opuścił Konstantynopol i udał się do Aleksandrii.

Jest pewne, że około roku 400 przyłączył się do pustelników w Waldi Natrum (Scetis), a następnie w Canopus i Troadzie. W przeciwieństwie do dawnego wystawnego życia, prowadził teraz żywot nędzarza. Praktykował najsurowszą pokutę i poświęcał się nieprzerwanej modlitwie. Odsunął się także od towarzystwa swoich współbraci mnichów, choć zawsze okazywał im współczucie i w razie potrzeby pomoc.

Jest autorem czterdziestu czterech maksym moralnych - każda z nich wyraża głęboką wiedzę o naturze ludzkiej. Oto przykład: "Często było mi przykro, że przemówiłem, ale nigdy, że milczałem". Umarł mając dziewięćdziesiąt pięć lat.

Modlitwa: Boże, który wezwałeś św. Arseniusza, by szukał Twego królestwa w tym świecie przez dążenie do doskonałego miłosierdzia, spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem mogli podążać drogą miłości. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu