Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

17 lipca

Bł. męczennic z Compiegne

W październiku 1789, w pierwszym okresie Rewolucji Francuskiej, unieważniono wszystkie śluby zakonne, a w lutym 1790 roku wydano dekret zatwierdzający to postanowienie. Dwa miesiące potem karmelitankom z Compiegne kazano przeprowadzić inwentaryzację dóbr klasztornych. Nadzorował to pewien mnich z Cluny.

Klasztor w Compiegne liczył wówczas piętnaście sióstr chórowych i trzy koneserski. Dwie najstarsze spędziły w zakonie lat pięćdziesiąt, najmłodsza przygotowywała się dopiero do złożenia ślubów wieczystych. Przełożoną była matka Teresa od św. Augustyna; wszystkie siostry były związane z rodziną królewską.

Zakonnice zorientowały się szybko, że głoszone przez władzę hasła wyzwolenia oparte są na obłudzie i odrzuciły propozycję wyjścia w rzekomo nowoczesny świat oświecony. Z początku pozwolono im pobierać pensje państwowe równe posagowi, który wniosły do klasztoru, ale we wrześniu 1792 roku zostały wyrzucone ze swej siedziby. Chciano je zmusić do prowadzenia świeckiego trybu życia. Mniszki jednak stanowczo i nieustraszenie oparły się temu i podzieliwszy się na cztery grupy, nadal żyły według swojej reguły. Odmówiły również złożenia przysięgi, że będą posłuszne nakazom nowej konstytucji. To wszystko sprawiło, że 22 czerwca 1794 roku zostały aresztowane. W więzieniu wycierpiały wiele poniżeń; traktowano je brutalnie. Wreszcie 17 lipca przewieziono je do Paryża; szesnaście mniszek stanęło przed trybunałem rewolucyjnym. Zachowywały się z największą odwaga i mądrością, godnie podkreślając, że cierpią za wyznawanie wiary katolickiej.

Idąc śmiało na miejsce egzekucji, śpiewały "Salve Regina" i "Veni Creator", a ich zachowanie skłoniło zdumiony tłum do zachowania ciszy. Znalazłszy się przy szafocie odnowiły śluby chrztu i zakonne. Oddały życie za boskiego Oblubieńca, cały czas śpiewając "Chwalcie Pana wszystkie narody". Dały w ten sposób świadectwo Chrystusowi, z radością, której nikt nie mógł im odebrać.

Modlitwa: Boże, który chronisz nas chwalebnym wyznaniem Twoich świętych męczennic, spraw, abyśmy mogli skorzystać z ich przykładu i byli wspomagani przez ich modlitwy. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu