Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

14 lipca

Św. Henryka II, cesarza

Św. Henryk, syn Henryka, księcia Bawarii, i Gizeli, córki Konrada, króla Burgundii, urodził się w roku 973. Otrzymał doskonałe wykształcenie pod opieką św. Wolfganga, biskupa Ratyzbony. W roku 995 objął po swoim ojcu tron książęcy, w roku 1002, po śmierci swego kuzyna, Ottona III, został królem niemieckim, w roku 1004 - włoskim, a w roku 1014 - cesarzem rzymskim.

Zapatrzony w wielkie prawdy wieczne, których rozważaniu wiele czasu poświęcał, nie nadawał przesadnego znaczenia swojej godności cesarskiej. Wszystko, co czynił, służyć miało przede wszystkim chwale Bożej.

Św. Henryk troszczył się bardzo o dobrobyt Kościoła i utrzymanie dyscypliny wśród przedstawicieli hierarchii kościelnej. Nieprzyjaciół starał się traktować wyrozumiale i łagodnie. W roku 1014 z rąk papieża Benedykta VIII przyjął koronę cesarską. Przy tej okazji potwierdził darowiznę, której jego poprzednicy dokonali dla papieża, władcy Rzymu i egzarchy Rawenny. Okoliczności zmusiły kilkakrotnie cesarza do prowadzenia wojen. W latach 1004-1018 prowadził ze zmiennym szczęściem wojnę z Bolesławem Chrobrym, zakończoną pokojem w Budziszynie. Jednym z ważniejszych jego sukcesów było pobicie Saracenów i ich sprzymierzeńców, Greków.

Pokorę i ducha sprawiedliwości łączył św. Henryk z żarliwością religijną. Kiedy na przykład zaszło nieporozumienie między nim a Herbertem, biskupem Ko- . fonii, rzucił się do jego stóp prosząc o przebaczenie.

Św. Henryk miał zamiar abdykować i schronić się w klasztorze, ale posłuchawszy rady opata z Verdun zachował cesarską godność.

Zarówno on, jak i jego żona, św. Kunegunda, złożyli ślub czystości.

Św. Henryk założył liczne pobożne fundacje, opiekował się różnymi instytucjami kościelnymi. Wybudował katedrę w Bambergu. Zmarł w opinii świętości na zamku Grona pod Gottingen w roku 1024; został pochowany w katedrze bamberskiej.

Modlitwa:

Boże, Ty obdarzyłeś swoją łaską świętego Henryka i od ziemskiego panowania wyniosłeś go do chwały niebieskiej, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wśród zmiennego świata czystym sercem dążyli do Ciebie. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu