Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

10 lipca

Św. Ulryka, biskupa Augsburga

Św. Ulryk był synem hrabiego Hucbalda ze Szwabii. Urodził się w Augsburgu w roku 890. Od siódmego roku życia wychowywał się w opactwie św. Galla. Kiedy ukończył lat szesnaście, oddano go pod opiekę biskupa Augsburga, który uczynił go swoim pokojowcem, a później wyświęcił na księdza. Młody człowiek mądry i bogobojny - swoje obowiązki wykonywał roztropnie i wielkim poświęceniem. Był gorliwy w modlitwie, pilny w nauce i wielkoduszny w stosunku do biednych. Świadomie unikał każdej grzesznej pokusy, mówiąc: "Zabierz opał, a nie będzie ognia".

W roku 923 król Henryk Ptasznik mianował św. Ulryka biskupem Augsburga. W tym czasie Madziarzy splądrowali miasto, niszcząc m. in. jego katedrę. Św. Ulryk starał się podnieść ducha znękanej barbarzyńskim najazdem ludności. Zbudował kościół, głosił naukę Chrystusową, niósł pomoc i pociechę swemu ludowi. Pracował bez przerwy, modląc się żarliwie. Co roku odbywał wizytację całej diecezji, a co pół roku organizował synody kleru.

W roku 955 Węgrzy ponownie zaatakowali Augsburg. Tym razem jednakże musieli się wycofać. Ludność miejscowa przypisywała to modlitwom świętego biskupa, który jak Mojżesz na górze prosił Boga o dobro dla swojego ludu. W ostatnich latach życia św. Ulryk przeniósł się do St. Gall, i tam umarł w roku 973. Cuda dziejące się przy jego grobie sprawiły, że papież Jan XV kanonizował go w roku 993. Była to pierwsza uroczysta kanonizacja w Kościele katolickim.

Modlitwa: Boże, który chciałeś, aby święty Ulryk, Twój biskup, niósł ludziom pociechę pasterską i okazywał współczucie dla biednych, pomóż nam, którzy czcimy jego zasługi, naśladować jego miłosierdzie. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu