Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

7 lipca

Bł. Ralfa Milnera i Rogera Dickensona, męczenników

Bł. Ralf Milner i Roger Dickenson żyli w Anglii w czasach, kiedy katolicy w tym kraju ryzykowali uwięzieniem i śmiercią za praktykowanie i szerzenie swojej wiary. Milner, starszy, niewykształcony farmer z okręgu Flacsted w Hampshire, był protestantem. Obserwował jednakże postępowanie swoich katolickich sąsiadów, które trafiło mu do przekonania. Pod ich wpływem przyjął wiarę katolicką.

W dzień swojej pierwszej komunii św. został pochwycony i uwięziony. Spędził w więzieniu wiele lat, ale często wypuszczano go stamtąd na słowo honoru; zbierał wówczas jałmużnę dla swoich współwięźniów, których wspierał również duchowo. Kiedy był na wolności, pomagał także w pracy księżom misjonarzom, będąc, dzięki znajomości swego kraju - znakomitym ich przewodnikiem. Właśnie w ten sposób spotkał i wspomógł księdza Rogera Dickensona.

Roger Dickenson pochodził z Lincoln. Był księdzem w kolegium w Reims i stamtąd w roku 1583 został wysłany na misje. Schwytano go razem z Ralfem Milnerem. Obydwaj odpowiadali przed sądem. Sędzia poczuł jednak szczególną litość dla Milnera ze względu na jego podeszły wiek oraz to, że miał ośmioro dzieci. Pod pretekstem więc, że farmer przypadkowo odwiedzał pobliski kościół parafialny, sędzia chciał go uwolnić, ale jednocześnie zażądał, by powrócił na łono Kościoła anglikańskiego.

Święty męczennik jednakże, wspomożony łaską Bożą stanowczo odmówił uczynienia najmniejszego kłamliwego gestu. Wolał dzielić los swojego przyjaciela, ojca Dickensona. Wobec tego skazano obydwu na śmierć. Wyrok wykonano w Winchesterze 7 lipca 1591 roku.

Modlitwa: Boże, który chronisz nas chwalebnym męstwem Twych świętych męczenników bł. Ralfa i Rogera, pozwól nam skorzystać z ich przykładu i spraw, by wspomagały nas ich modlitwy. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu