Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

2 lipca

Św. Bernardyna Realino, kapłana

Św. Bernardyn Realino urodził się w znakomitej rodzinie włoskiej w roku 1530. Otrzymawszy od matki staranne i pobożne wychowanie chrześcijańskie, wyjechał na studia medyczne na uniwersytet w Bolonii. Po trzech latach zmienił kierunek studiów i w roku 1536 uzyskał doktorat praw. Poświęcenie, z jakim oddawał się nauce, i błyskotliwość umysłu szybko zdobyły mu rozgłos. W roku 1564 powołano go w Neapolu na stanowisko audytora sądowego.

Wkrótce potem uświadomił sobie, że ma powołanie kapłańskie. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego i w roku 1567 został wyświęcony na księdza. Przez trzy lata pracował w Neapolu, nie oszczędzając się, poświęcając się szczerze służbie biednym i młodzieży. Następnie został wysłany do Lecce, gdzie pozostał przez czterdzieści dwa lata, aż do końca życia, jako rektor kolegium jezuickiego, przełożony tamtejszej wspólnoty zakonnej.

Św. Bernardyn zdobył sobie uznanie ludzkie swoją nieprzerwaną pracą. Był wzorowym spowiednikiem, dobrym kaznodzieją, pilnym nauczycielem wiary dla młodych, pełnym poświęcenia duszpasterzem. Jego miłosierdzie dla biednych i chorych nie znało granic. Łagodnością i taktem doprowadzał niejednokrotnie do zakończenia wendet, uśmierzał spory i skandale. Był kochany i ceniony przez otoczenie. Kiedy w roku 1616 leżał na łożu śmierci, magistrat Lecce zwrócił się doń z prośbą o opiekę nad tym miastem. Nie mogąc mówić, św. Bernardyn skinął głową. Wyszeptał tylko imiona Jezusa i Maryi, po czym skonał.

Modlitwa: Boże, który nauczyłeś Twój Kościół zachowywać wszystkie Twoje przykazania miłości, pomóż nam naśladować Twojego kapłana, św. Bernardyna, w praktykowaniu dzieła miłosierdzia. Spraw, byśmy mogli być wymienieni wśród błogosławionych w Twoim Królestwie. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu