Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

17 czerwca

Św. Harweya,opata

Św. Harwey jest jednym z najbardziej popularnych świętych francuskiej Bretanii. Jego postać stanowi znaczący element folkloru tej krainy. Niewiele znamy szczegółów z jego życia. Późnośredniowieczna biografia mówi, że był synem bretońskiego pieśniarza. Przyszedł na świat w VI wieku, ślepy od urodzenia. Ojca stracił będąc jeszcze małym dzieckiem. Gdy skończył lat siedem, matka powierzyła go opiece świętego człowieka, zwanego Arzian, a sama wstąpiła do klasztoru. Nauczywszy się u Arziana wszystkiego, co tamten mógł mu przekazać, św. Harwey udał się do swego wuja Urzela, założyciela szkoły klasztornej w Plouvien, by pomagać mu w pracy z uczniami i na farmie. Po jakimś czasie sam został opatem wspólnoty, która rozkwitła pod jego kierownictwem. Wówczas przeniósł opactwo do Lanhorneau na przylądku Finistere. Praca wspólnoty zyskała jej uznanie w całym kraju. Istniejące portrety św. Harweya przedstawiają go jako wędrownego mnicha i śpiewaka. Jego osoba jest tematem wielu popularnych legend. Nie mając święceń kapłańskich, był jednak znakomitym przewodnikiem duchowym w zakonie egzorcystów. Przypisuje się mu też dokonanie kilku cudów. Wzywa się jego pomocy przy wszelkiego rodzaju chorobach oczu.

Modlitwa: Panie, pozwól nam w życiu doczesnym zawsze pamiętać o sprawach niebios i naśladować przykład doskonałości ewangelicznej, jaki nam dałeś w osobie św. Harweya opata. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu