Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

28 maja

Św. Germana z Paryża

Jeden z największych ludzi, jakich wydała Francja, św. German, urodził się niedaleko Autun w roku 496. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk św. Agippina, biskupa Autun; następnie został opatem i administratorem parafii św. Symforiusza na przedmieściu Autun. Około roku 566 król Childebert I mianował go biskupem Paryża, mimo to nadal wiódł życie skromne i surowe. Jego przykład i nauki sprawiły, iż wielu grzeszników i ludzi zaniedbujących praktyki religijne wróciło na łono Kościoła. Nawet król przestał poświęcać się wyłącznie sprawom ziemskim i stał się dobroczyńcą biednych, zakładając wiele fundacji dobroczynnych, kościelnych i świeckich.

Jako biskup św. German odważnie i niezmordowanie, choć bezskutecznie, walczył o ład i pokój w kraju, powściągnięcie rozpasania możnych i wzajemnych zawiści królów frankońskich. W swoim paryskim kościele założył klasztor, sławny później pod nazwą Saint-Germain-des-Pres. Zmarł 28 maja 576 roku. Jego pogrzeb ściągnął rzesze mieszkańców Paryża; w uroczystości wziął udział nawet król Chilperyk, który skomponował na jego cześć epitafium, wysławiające cnoty, cuda i apostolską gorliwość biskupa.

Modlitwa: Boże, Światłości i Pasterzu dusz, który ustanowiłeś św. Germana biskupem w Twoim Kościele, by karmił Twój lud słowem i kształtował przykładem, pomóż nam, abyśmy dzięki niemu zachowali wiarę, której on nauczał, i podążali drogą, którą on nam wskazał. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu