Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

27 maja

Św. Augustyna z Canterbury, biskupa, apostoła Anglii

Św. Augustyn był zakonnikiem w klasztorze benedyktyńskim Św. Andrzeja w Rzymie. Papież św. Grzegorz Wielki wysłał go wraz z trzydziestoma dziewięcioma braćmi do Anglii. W Anglii św. Augustyn został życzliwie powitany przez króla Anglów, Ethelberta z Kentu, poganina, który poślubił chrześcijankę Berthę. Wkrótce potem, w Niedzielę Wielkanocną roku 597, św. Augustyn ochrzcił króla wraz z rzeszą jego poddanych. Arcybiskup Arles mianował go biskupem Galii; wkrótce potem św. Augustyn został biskupem Canterbury. Misja wśród Anglów rozwijała się pomyślnie, natomiast nie udało się św. Augustynowi pozyskać pierwotnych mieszkańców wyspy, Brytów (po części już chrześcijan), którzy stronili od niego.

Dzięki ciężkiej i niestrudzonej pracy święty misjonarz zdołał w ciągu kilku lat zorganizować hierarchię kościelną w Anglii, zasiewając ziarno, które przez wieki miało jeszcze przynosić bogate plony dla Chrystusa. Zmarł 27 maja 605 roku.

Modlitwa: Boże, Ty doprowadziłeś ludy Anglii do światła Ewangelii przez nauczanie świętego Augustyna, biskupa, spraw, aby jego apostolskie trudy zawsze przynosiły owoce w Twoim Kościele. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu