Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

26 maja

Św. Filipa Nereusza, kapłana, apostoła Rzymu

Św. Filip urodził się we Florencji w roku 1515, tego samego roku co św. Teresa z Avilla. Od dziecka odznaczał się wielkim posłuszeństwem wobec rodziców. Po studiach został wysłany do wuja w pobliżu Monte Cassino. Ale św. Filip, nie chcąc, aby jakiekolwiek świeckie rozrywki przeszkadzały mu pełnić służbę Bogu, udał się do Rzymu w roku 1533 i został nauczycielem dzieci w zamożnym florenckim domu. Następnie przez osiemnaście lat był adwokatem, prowadząc już wówczas dzieło ratowania dusz, za co został obdarzony w końcu szczytnym mianem "apostoła Rzymu".

Już wówczas zyskał sławę jako święty. Równocześnie poświęcił się studiom nad filozofią i teologią. Jego chęć służenia ludziom sprawiła, iż w roku 1548 założył Bractwo Najświętszej Trójcy, którego celem była służba pielgrzymom i chorym. Posłuszny woli spowiednika, w czerwcu 1551 roku został księdzem, mając trzydzieści sześć lat.

Przeniósł się do małej wspólnoty opodal kościoła św. Hieronima i żył, umartwiając się. W tym samym roku położył podwaliny pod zgromadzenie oratorianów. W roku 1575 papież Grzegorz XIII zatwierdził zakon, a w roku 1583 podarował św. Filipowi nowy kościół La Vallicella, który do dziś jest nazywany Chiesa Nuova (Nowym Kościołem).

Cały Rzym był zbudowany jego cnotami i gorliwością, z jaką pracował jako kapłan i spowiednik. Cieszył się względami kolejnych papieży: Piusa IV i V, Grzegorza XIII i XIV oraz Klemensa VIII oraz przyjaźnią wielu słynnych ludzi, wśród których był także św. Karol Boromeusz. Dokonał życia wypełnionego pokutą i pracą w roku 1595.

Modlitwa: Boże, Ty dajesz chwałę świętych Twoim wiernym sługom, spraw, aby Duch Święty zapalił w nas ogień miłości, który przenikał serce świętego Filipa. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu