Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

21 maja

Św. Jana Nepomucena, kapłana i męczennika,
patrona spowiedników

We wczesnym dzieciństwie św. Jan Nepomucen został cudownie uleczony dzięki modlitwom rodziców, którzy w podzięce ofiarowali go na służbę Bogu. W roku 1370 przyjął tonsurę i został notariuszem sądu arcybiskupiego, w roku 1377 oficjałem tegoż sądu.

Po otrzymaniu święceń kapłańskich został altarystą katedralnym, a potem proboszczem św. Galla w Pradze, gdzie zyskał sławę znakomitego kaznodziei. Bywał zapraszany na dwór królewski, rozstrzygał spory i uczynił wiele dobrego dla swoich wiernych. Niebawem został również spowiednikiem królowej Zofii, ucząc ją pokory i cierpliwości.

Pewnego dnia król zwrócił się do niego z żądaniem wyjaśnienia, z czego spowiadała się królowa. Ponieważ ojciec Jan odmówił, został wtrącony do więzienia. Po pewnym czasie król ponowił swoje żądanie. "Jeśli mi nie powiesz - powiedział król - umrzesz. Ale jeśli usłuchasz, obsypię cię bogactwami i zaszczytami". Ojciec Jan ponownie odmówił. Skazano go na tortury, a potem utopiono w rzece. Nad miejscem, w którym utonął, ukazała się dziwna jasność. Św. Jan Nepomucen przeszedł do historii jako "męczennik za tajemnicę spowiedzi".

Modlitwa: Boże, sławimy Cię za łaskę, jaką dałeś św. Janowi, który oddał życie w obronie tajemnicy spowiedzi. Spraw, abyśmy dzięki jego modlitwom z korzyścią dla naszej duszy przystępowali do sakramentu pokuty. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu