Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

13 maja

Św. Andrzeja Huberta Fourneta, kapłana

Św. Andrzej urodził się w pobożnej i zamożnej rodzinie, niedaleko Poitiers, we Francji, w roku 1752. Był chłopcem płochym i niezdyscyplinowanym, sprawiał też rodzicom wiele kłopotów. Samowolnie porzucił szkołę, a potem, już jako student prawa, umyślił sobie, że zostanie żołnierzem. Dopiero życzliwa opieka i pomoc wuja, wiejskiego księdza, sprawiły, że odkrył w sobie powołanie kapłańskie.

Otrzymawszy święcenia wrócił do rodzinnej wioski jako wikary. Nie porzucił jednak zblazowanych światowych manier, co szybko zostało zauważone i wyśmiane przez parafian, którzy nie zwracali się do niego inaczej jak "panie de Thoiret". Raz jeszcze Opatrzność Boża wtrąciła się w jego życie. Użyła do tego zwykłego żebraka, któremu św. Andrzej odmówił jałmużny. Żebrak bezlitośnie skrytykował jego sposób życia. Kapłanowi nagle otwarły się oczy: stwierdził, że jego postępowanie nie ma nic wspólnego z duchem Ewangelii. Sprzedał swój majątek, poniechał próżnych ambicji, zaczął żyć jak zwyczajny, prosty człowiek; odmienił nawet sposób wysławiania się.

Podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej odmówił złożenia wymaganej przysięgi wierności i lojalności wobec rządu rewolucyjnego i kontynuował pracę duszpasterską w ukryciu. W roku 1792 - za namową swego biskupa udał się do Hiszpanii, ale po pięciu latach wrócił i podjął dawną działalność. Napoleon przywrócił ład i porządek. Św. Andrzej znów objął swoją parafię i oddał się pracy nad odnową wiary, prowadząc misje, głosząc Ewangelię i spowiadając.

W roku 1806 przy pomocy św. Elżbiety Bichier założył zgromadzenie Córek Krzyża, dla którego ułożył regułę. Zadaniem zgromadzenia była opieka nad chorymi i wychowywanie młodzieży; Córki Krzyża odegrały dużą rolę w odnowie życia religijnego w porewolucyjnej Francji. Św. Andrzej opuścił swoją parafię w roku 1820, ale aż do śmierci, 13 maja 1834 roku, kierował zgromadzeniem. Znane są przypadki cudownego rozmnożenia jadła, które dokonały się dzięki jego modlitwom.

Modlitwa: Boże, który nauczyłeś Twój Kościół, aby zachowywał wszystkie Boskie przykazania miłości, pozwól nam spełniać dzieła miłosierdzia tak, jak to robił Twój kapłani św. Andrzej, i znaleźć się w gronie błogosławionych w Twoim Królestwie. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu