Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

7 maja

Bł. Gizeli, wdowy

Bł. Gizela wyszła za mąż za św. Stefana, króla Węgier, w roku 1008. Powiła mu syna, późniejszego św. Emeryka; wspierała męża w pracy nad krzewieniem wiary. Po jego śmierci osiadła w benedyktyńskim klasztorze w Niederburgu; resztę ziemskiej wędrówki wypełniły jej modlitwy i umartwienia.

Modlitwa: Boże, który natchnąłeś bł. Gizelę w drodze do pełni miłosierdzia, przez co mogła osiągnąć pod koniec swojej ziemskiej wędrówki Twoje Królestwo, udziel nam za jej pośrednictwem siły, abyśmy mogli z radością kroczyć drogą miłości. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu