Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

5 maja

Rocznica poświęcenia bazyliki katedralnej w Przemyślu

Diecezję przemyską obrządku łacińskiego utworzył papież Grzegorz XI w roku 1375. Obecny kościół katedralny, trzeci z rzędu, pochodzi z drugiej połowy XV w. Dwukrotnie niszczony pożarem, został gruntownie odrestaurowany i przebudowany za biskupa Aleksandra Fredry. Dzieła odbudowy dokończył biskup Wacław Sierakowski i konsekrował odnowioną katedrę dnia 3 maja 1744 roku. Papież Jan XXIII nadał katedrze w roku 1960 tytuł bazyliki mniejszej.

Modlitwa: Boże, Ty z żywych i wybranych kamieni przygotowujesz wiekuistą świątynię Twojej chwały, pomnóż w swoim Kościele owoce Ducha Świętego, którego mu zesłałeś, aby lud Tobie wierny rósł w łasce i dojrzewał do zbudowania niebieskiego Jeruzalem. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu