Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

4 maja

Św. Gotarda, biskupa

Urodzony w Bawarii około roku 960, św. Gotard został wychowany przez tamtejszych księży. Jego zdolności zwróciły uwagę arcybiskupa Fryderyka z Salzburga. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 990, a gdy odnowiono regułę św. Benedykta w opactwie Nieder Altaich, przywdział habit zakonny. Wkrótce został opatem klasztoru w Nieder Altaich.

Sława jego dyscypliny i pobożności rozeszła się tak szeroko, iż cesarz, św. Henryk II, powierzył mu reformę innych klasztorów. W ciągu dwudziestu pięciu lat zbudował dziewięć siedzib dla różnych klasztorów. Po śmierci św. Bernarda w roku 1022 został mianowany biskupem Hildesheimu, mimo iż protestował, wskazując na swój młody wiek i brak doświadczenia.

Z młodzieńczym zapałem zabrał się do reformowania swojej diecezji. Budował i odnawiał kościoły, dbał o szkoły, zwłaszcza katedralne, zaprowadził porządek w całej diecezji. Na przedmieściu Hildesheimu wzniósł hospicjum dla ubogich i chorych. Umarł w roku 1038. Jego imieniem został nazwany tunel drogowy i kolejowy łączący Szwajcarię z Włochami; opodal tunelu wznosi się hospicjum dla obsługi tunelu i kaplica.

Modlitwa: Boże, który uczyniłeś ze św. Gotarda znakomity przykład miłości Boga i wiary, która zwycięża świat, i zaliczyłeś go do grona Świętych Pasterzy, spraw, abyśmy dzięki niemu mogli umocnić się w wierze i miłości i wziąć udział w jego chwale. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu