Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

28 lutego

Św. Romana, opata

Św. Roman jako trzydziestopięcioletni młodzieniec opuścił dom rodzinny i wstąpił do klasztoru w Lyonie. Przebywał tam jednak niedługo, po czym, zabierając konstytucje i konferencje czczonego autora klasztornego Cassiana, osiadł w górskiej samotni. Tam modlił się, czytał i pracował fizycznie. W jakiś czas potem dołączył do niego brat Lupicyn i kilku innych. W ślad za nimi napłynęło tak dużo mnichów, iż trzeba było zbudować trzy klasztory: dwa męskie (Condate i Leucome) oraz jeden żeński (La Beaume).

Obaj bracia zgodnie kierowali swoimi klasztorami. Posty, jakie nakazywali zakonnikom, były łagodniejsze niż wstrzemięźliwość praktykowana przez ludzi Wschodu i przez mnichów w Lerynie, gdyż fizyczna budowa Gallów wymagała większej ilości pokarmu. Nigdy jednak nie jedli żadnego mięsa, a mleko i jajka tylko w czasie choroby.

Św. Roman zmarł w roku 464 po powrocie z pielgrzymki. Lupicyn trudził się na ziemi jeszcze dwadzieścia lat i również został kanonizowany - jego święto przypada 21 marca.

Modlitwa: Panie, pozwól nam w życiu doczesnym zawsze pamiętać o sprawach niebios i naśladować przykład doskonałości ewangelicznej, który nam dałeś w osobie św. Romana opata. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu