Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

25 lutego

Św. Tarazjusza, biskupa

Św. Tarazjusz był poddanym Imperium Bizantyjskiego. Został podniesiony do najwyższych godności Imperium jako konsul, a później sekretarz cesarza Konstantyna i jego matki Ireny. Wybrany patriarchą Konstantynopola, zgodził się przyjąć ofiarowaną mu godność pod warunkiem, że Rada Główna rozwiąże spór o sposób oddawania czci świętym obrazom (Konstantynopol oddzielił się od Stolicy Apostolskiej z powodu wojny między cesarzami).

Rada zebrała się dwukrotnie: w roku 786 w kościele Świętych Apostołów w Konstantynopolu i ponownie w Nicei w następnym roku. Jej dekrety zostały zatwierdzone przez papieża. Św. patriarcha naraził się cesarzowi, ponieważ konsekwentnie odmawiał mu uznania rozwodu z prawowitą cesarzową. Był świadkiem śmierci Kontantyna, spowodowanej przez jego matkę, przeżył panowanie i upadek cesarzowej Ireny i objęcie władzy przez uzurpatora Niceforusa.

Całe życie św. Tarazjusza jako biskupa było pasmem pokuty, modlitwy i ciężkiej pracy nad uświęcaniem swego kleru i wiernych. Trwało to dwadzieścia jeden lat i dwa miesiące. Jego charakterystyczną cechą było miłosierdzie wobec biednych. Osobiście odwiedzał wszystkie domy opieki i szpitale w mieście, nie pomijając nikogo w rozdziale jałmużny. Został wezwany po wieczną nagrodę w roku 806.

Modlitwa: Boże, Światłości i Pasterzu dusz, który ustanowiłeś św. Tarazjusza biskupem w Twoim Kościele, by karmił Twój lud słowem i kształtował przykładem, spraw, abyśmy dzięki niemu zachowali wiarę, której on nauczał i podążali drogą, którą on nam pokazał. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu