Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

18 lutego

Św. Marii Bernadetty Soubirous, dziewicy

Św. Maria Bernadetta Soubirous urodziła się w Lourdes 7 stycznia 1844 roku. W czternastym roku życia była świadkiem osiemnastu objawień Najświętszej Maryi Panny w grocie massabielskiej pod Lourdes. Objawienia nakazały jej ujawnić silną moc uzdrowieńczą, którą Najświętsza Maryja Panna przez swoją obecność nada źródłom w Lourdes.

W roku 1866 św. Maria Bernadetta wstąpiła do zgromadzenia szkolnych Sióstr Miłosierdzia Notre Dame w Nevers; dwanaście lat potem złożyła śluby wieczyste. Współcześni podziwiali jej pokorę i autentyczność jej świadectwa o ukazaniu się Najświętszej IVIaryi Panny.

Mimo to musiała przejść przez wiele surowych prób w swoim życiu religijnym i okazać heroiczną cierpliwość w chorobie. Zdawała sobie sprawę, że uzdrawiające źródło nie było przeznaczone dla niej. Często mawiała: "Najświętsza Maryja Panna użyta mnie jako miotły. Kiedy praca zostanie skończona, miotła zostanie umieszczona za drzwiami i tam pozostanie". Umarła w roku 1879, mając zaledwie trzydzieści pięć lat.

Modlitwa: Panie Boże, który zesłałeś niebiańskie dary na św. Bernadettę, pomóż nam, abyśmy naśladowali jej cnoty w czasie naszej ziemskiej wędrówki i wraz z nią cieszyli się wiecznym szczęściem w niebie. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu