Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

16 stycznia

Św. Marcelina I, papieża

Św. Marcelin został wybrany papieżem w roku 307, w ostatnim roku prześladowań Kościoła przez cesarza Dioklecjana. Zreorganizował administrację kościelną, był łaskawy dla tych, którzy poprzednio wyrzekłszy się wiary, ponownie się nawrócili.

Jednak niektórzy, zwani upadłymi, odmówili pokuty za swoje odstępstwo. Ci nie uzyskali przebaczenia św. Marcelina. Z tego powodu cesarz Maksencjusz skazał go na wygnanie, gdzie umarł w nędzy w roku 398.

Modlitwa: Wszechmocny i wieczny Boże, który chciałeś ustanowić św. Marcelina Pasterzem nad całym Twoim ludem, aby świecił słowem i przykładem, utrzymaj za jego pośrednictwem jedność kapłanów i wiernych Twojego Kościoła i prowadź ich drogą wiecznego zbawienia. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu