Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

15 stycznia

Św. Ity, dziewicy

Św. Ita urodziła się w hrabstwie Waterford pod koniec szóstego wieku. Pochodziła z rodziny szlacheckiej. Dość wcześnie postanowiła poświęcić się Bogu. Założyła klasztor w Killeedy, w hrabstwie Limerick, gdzie pozostała przez całe życie. Klasztor stał się później sławny jako szkoła dla chłopców.

Z jej światłych rad korzystali nawet biskupi. Dzięki jej wskazówkom dwaj uczący się w klasztorze chłopcy zostali później świętymi. Jeden z nich imieniem Brendan zapytał ją pewnego ranka, jakie trzy rzeczy Bóg ukochał szczególnie? Odpowiedziała: "Prawdziwą wiarę czystego serca w Boga, zwyczajne życie według zasad religii i szczodrobliwość kierowaną miłosierdziem". Zapytana, jakie trzy rzeczy budzą w Bogu szczególną odrazę, odpowiedziała: "Skrzywiona złością twarz, upór w czynieniu zła i zbytnia ufność w potęgę pieniądza".

Św. Ita umarła 15 stycznia 570 roku; jest znana jako druga św. Brygida. Obydwie są najbardziej czczonymi świętymi w Irlandii.

Modlitwa: O Panie, który zesłałeś na świętą Itę dziewicę niebiańskie dary, pomóż nam w czasie naszej ziemskiej drogi naśladować jej cnoty i wraz z nią cieszyć się wieczną szczęśliwością w niebie. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu