Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Homilia ks. abpa Józefa MICHALIKA
z okazji 1000. rocznicy życia monastycznego
¦więty Krzyż, 3 czerwca 2007

                Wdzięczność i nadzieja – wobec osób życia konsekrowanego

Najdostojniejszy Księże Biskupie,
Drodzy Bracia i Siostry,

W odpustową uroczystość Trójcy Świętej przychodzimy na Górę Świętego Krzyża, aby podziękować Panu Bogu za tysiącletnią obecność życia monastycznego na polskiej ziemi. Tworzyli ją liczni święci i wybitni ludzie. Byli twórcy kultury, bohaterowie i wybitni kaznodzieje – wystarczy wspomnieć, że to tu powstały i były przechowywane w bibliotece słynne Kazania Świętokrzyskie, najstarszy zabytek tekstu polskiego z okresu średniowiecza. Jesteśmy przekonani, że wszyscy – mnisi, mniszki, zakonnicy i zakonnice, i ci wybitni i ci zwyczajni – przychodzili przez całe tysiąclecie do swoich klasztorów powodowani pragnieniem służby Bogu, i że realizując te swoje szlachetne, zrodzone z wiary pragnienia, osiągnęli cel życia, osiągnęli zbawienie.

Trwają w uwielbieniu Boga wpatrzeni w zwycięski krzyż Syna Bożego, a wypraszają i nam światło i moc Ducha Świętego, abyśmy idąc ich śladami, także osiągnęli zbawienie.

poprzednie -   1  2  3  4  5  6  7  8   - następne

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu