Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Wiara domaga się odpowiedzi życiem

Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. (por. J 17,20nn)

Umiłowani Bracia i Siostry.
Czciciele Pana i Zbawiciela Naszego w Najświętszej Eucharystii!

Wzruszający jest ten przeczytany przed chwilą fragment Ewangelii według św. Jana. Jest to niejako testament, ostatnia wola Jezusa wypowiedziana tuż przed ustanowieniem Eucharystii, która poprzedzała Jego okrutną śmierć. Jezus modli się o wiarę dla świata, o wiarę w prawdę, że Ojciec z miłości do świata posłała Jego – swojego Syna. Ta dramatyczna modlitwa kryje w sobie troskę Jezusa o miłość. Jezus wie, że nieszczęściem świata będzie zniszczenie miłości, bo kto nie zna miłości nie zna Boga, kto nie czyni miłości nie jest w stanie dojść do Boga.

Pan Jezus kontynuuje modlitwę, ogarniając nią tych, którzy Go poznali i poszli za Nim, aby nigdy nie brakło im łaski i mocy, by Jego imię to głosić wśród świata aż po kres czasu.

Bez znajomości Boga nie będzie do Niego miłości. Bez znajomości drugiego człowieka nie zawiąże się intymniejsza relacja i nie zaistnieje miłość. Tu i na całym katolickim świecie gromadzimy się wokół Najświętszej Eucharystii, aby odnaleźć naszą siłę, moc i wartość miłości. Moc, która jest nie z nas, ale z Niego z Jezusa naszego Zbawiciela, który dla naszego zbawienia został z nami, karmi nas swoją krwią i ciałem, chce byśmy byli jedno z Nim jak On jest jedno z Ojcem.

poprzednie -   1  2  3  4  5  6  7   - następne

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu