Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Duszpasterze

Delegat Metropolity Przemyskiego
do Permanentnej Formacji Kapłanów

ks. Marek Pieńkowski, tel. 16 621 52 24
tel. kom. 608 717 078, e-mail: hieronim@pr.onet.pl

Egzorcyści Archidiecezjalni
ks. prał. Marian Rajchel, tel. dom 16 732 30 17
ks. prał. dr Andrzej Skiba, tel. dom 13 463 19 98
o. Wojciech Twardzik OCD, tel. dom 16 678 60 14
ks. Adam Nitka CSMA, tel. 13 435 30 10

Ojciec duchowny kapłanów
ks. prał. dr Andrzej Skiba, tel. dom 13 463 19 98

Ceremoniarz Archidiecezjalny
ks. dr Piotr Kandefer, tel. dom 16 678 80 26

Apostolat Biblijny
ks. prał. prof. dr hab. Stanisław Haręzga, tel. dom 16 678 73 93

Duszpasterstwo Akademickie
Archidiecezjalny Duszpasterz Akademicki:
ks. prał. Tadeusz Biały, tel. dom 16 678 77 24
e-mail: t_bialy@przemysl.opoka.org.pl

Duszpasterze Akademiccy:

Jarosław:

ks. dr Stanisław Dyndał, tel. dom 16 621 01 29

Krosno:

o. Tadeusz Pobiedziński OFMConv., tel. dom 13 435 40 01

Przemyśl:

ks. prał. Tadeusz Biały, tel. dom 16 678 77 24

Sanok:

ks. Jacek Michno, tel. kom. 782 033 042

Duszpasterstwo Dzieł Charytatywnych
www.przemysl.caritas.pl
ks. Artur Janiec tel. dom 16 676 90 62

Duszpasterstwo Dziewczęcej Służby Maryi
ks. Roman Słota, tel. dom 16 678 04 23

Duszpasterstwo Ekumeniczne
ks. prał. dr Stanisław Janusz, tel. dom 16 652 28 00

Duszpasterstwo Głuchoniemych
ks. prał. dr Stanisław Krzywiński
Rejony duszpasterstwa:
Krosno – ks. Mariusz Michalski, tel. 13 436 87 96
Łańcut – ks. Jan Franków, tel. dom. 17 224 11 78
Przemyśl – ks. Artur Janiec, tel. dom. 16 676 90 62
Sanok – ks. dr Antoni Michno, tel. dom. 13 465 39 12

Duszpasterstwo Harcerzy
ks. Marek Duda, tel. dom 13 467 51 91

Duszpasterstwo Kobiet:
ks. prał. dr Roman Wawro, tel. dom 16 678 71 73

Duszpasterstwo Kolejarzy
ks. prał. Mieczysław Rusin, tel. dom 16 678 27 66

Duszpasterstwo Ludzi Pracy
Przeworsk: ks. Tadeusz Gramatyka, tel. dom 16 648 70 16
Krosno: ks. prał. Krzysztof Mijal, tel. dom 13 493 04 62

Duszpasterstwo Leśników
ks. Tadeusz Gramatyka, tel. dom 16 646 70 16

Duszpasterstwo Misji
ks. Marek Blecharczyk, tel. dom 17 225 87 57

Duszpasterstwo Młodzieży:
ks. prał. Tadeusz Biały, tel. dom 16 678 77 24
www.mlodzi.przemyska.pl
e-mail: t_bialy@przemysl.opoka.org.pl

Duszpasterstwo Nauczycieli
ks. Jerzy Gałązka, tel. kom. 695 169 259

Duszpasterstwo Niepełnosprawnych
ks. Artur Janiec, tel. dom 16 69 90 62
ks. dr Jan Szeląg, tel. kom 513 008 434

Duszpasterstwo Niewidomych
ks. Jan Mazurek, tel. dom 16 679 03 34 w. 14, tel. kom. 601 836 973

Duszpasterstwo Niezależnego Forum Prywatnego Biznesu:
ks. prał. Stanisław Ożóg, tel. dom 16 675 06 70

Duszpasterstwo Odnowy w Duchu Świętym i Grup Charyzmatycznych:
ks. Marek Wasąg, tel. kom. 608 439 824

Duszpasterstwo Organistów:
ks. prał. dr Mieczysław Gniady, tel. dom 16 678 29 72

Duszpasterstwo Pielgrzymkowe:
ks. Jacek Rawski,tel. dom 17 229 70 38 ks. prał. Zbigniew Suchy,tel. kom. 601 855 100

Duszpasterstwo Policji
     REJON PRZEMYŚL:
ks. Janusz Mączka, tel. dom 16 679 03 66
     REJON KROSNO:
ks. prał. Kazimierz Kaczor, tel. dom 13 439 10 12

Duszpasterstwo Pomocników Maryi Matki Kościoła:
ks. Jan Rydzik, tel. dom 13 431 17 70

Duszpasterstwo Powołań Duchownych:
Moderator „Dzieła Pomocy Powołaniom im. bł. Księdza Jana Balickiego”
ks. dr Piotr Kandefer, tel. dom 16 678 80 26

Duszpasterstwo Prawników
ks. dr Jacek Żygała, tel. 16 676 05 31 w 336

Duszpasterstwo Pszczelarzy
ks. prał. Mieczysław Rusin, tel. dom 16 678 27 66

Duszpasterstwo Rolników
ks. prał. Kazimierz Kaczor, tel. dom 13 439 10 12

Duszpasterstwo Romów
ks. dr Wojciech Pac, tel. dom 16 642 38 01

Duszpasterstwo Ruchu Apostolstwa Młodzieży:
www.ram.przemyska.pl
e-mail: ram.przemysl@gmail.com
ks. Jan Mazurek, tel. dom 16 679 03 34 w. 14, tel. kom. 601 836 973
ks. Krzysztof Żyła, tel. dom 16 670 66 68, tel. kom. 783 506 500

Duszpasterstwo Ruchu Światło-Życie
www.oaza.przemyska.pl
ks. Daniel Trojnar, tel. dom 16 676 09 65

Duszpasterstwo Ruchu Światło-Życie Domowego Kościoła
ks. Daniel Trojnar, tel. dom 16 676 09 65

Duszpasterstwo Róż Różańcowych
ks. Jan Smoła, tel. dom 13 434 90 10

Duszpasterstwo Rzemieślników
ks. Jan Szmyd, tel. dom 16 675 18 47

Duszpasterstwo Samorządowców
ks. prał. Marian Bocho, tel. dom 16 621 24 60

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej
e-mail: ministranci@przemyska.pl
www.ministranci.przemyska.pl
ks. Krystian Koś, tel. dom 13 434 45 98

Duszpasterstwo Służby Zdrowia
ks. prał. Kazimierz Gadzała. tel. dom 16 623 38 45

Duszpasterstwo Sportowców
ks. Stanisław Siuzdak, tel. dom 16 671 12 12

Duszpasterstwo Strażaków
ks. prał. Mieczysław Rusin, tel. dom. 16 678 27 66

Duszpasterstwo Środków Masowego Przekazu:
ks. prał. Bartosz Rajnowski, tel. dom 16 676 00 00

Duszpasterstwo Świeckich Pracowników Kościelnych:
ks. prał. Jan Jagustyn, tel. dom 16 621 39 97

Duszpasterstwo Turystyczne:
ks. prał. prof. dr hab. Kazimierz Bełch, tel. dom 16 678 80 26

Duszpasterstwo Trzeźwości i AA:
ks. Adam Wąsik, tel. dom 16 671 70 84

Duszpasterstwo Twórców Kultury:
ks. Krzysztof Rzepka jun., tel. kom 608 384 479

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu