Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Uprawnienia fotograficzne

Uprawnienia do wykonywania fotografii w kościołach i punktach sakralnych należących do Archidiecezji Przemyskiej

W sprawie uzyskania uprawnień do wykonywania fotografii i filmowania uroczystości kościelnych w kościołach i punktach sakralnych na terenie Archidiecezji Przemyskiej należy kontaktować się z Ośrodkiem Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke, ul. Benedyktyńska 5, który organizuje odpowiednie spotkania.

Terminy pojawiają się sukcesywnie na www.opactwo.pl.

Kontakt: Pani Nina - wolontariuszka Ośrodka
fotosacrum@gmail.com
tel. 507 473 771

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu