Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

SĄD METROPOLITALNY
Plac Katedralny 4a
PL  37-700 PRZEMYŚL
tel. 16 676 88 12
e-mail: jbar@przemysl.opoka.org.pl


PRZYJMOWANIE STRON
od poniedziałku do soboty z wyjątkiem uroczystości kościelnych
w godzinach od 9.00 do 13.00


WIKARIUSZ SĄDOWY:
(Oficjał)
   ks. prał. dr Józef Bar, tel. dom. 16 678 33 03

WICEOFICJAŁ:
   ks. prał. mgr lic. Stanisław Czenczek, tel. dom. 16 675 02 58

SĘDZIA AUDYTOR:
   ks. dr Jacek Żygała, tel. dom. 16 676 70 50

NOTARIUSZE:
   ks. mgr lic. Patryk Szymański
   s. mgr Krystyna Kasperczyk

OBROŃCY WĘZŁA:
   ks. mgr lic. Tadeusz Dec,
   s. mgr lic. Amadeus Czesława Pacławska, felicjanka

PROMOTOR SPRAWIEDLIWOŚCI:
   ks. prał. dr Zbigniew Głowacki

ADWOKACI:
   ks. prał. dr Roman Wawro, tel. dom. 16 678 71 73
   ks. dr Stanisław Wojnar, tel. dom. 16 642 39 16

SĘDZIOWIE:
   ks. mgr lic. Marek Cisek
   ks. mgr lic. Michał Czelny
   ks. mgr lic. Grzegorz Delmanowicz
   ks. dr Mieczysław Federkiewicz
   ks. prał. prof. dr hab. Władysław Głowa
   ks. dr Jan Gołąb
   ks. mgr lic. Marian Hofman
   ks. mgr lic. Adam Hus
   ks. prał. dr Tadeusz Kocór
   ks. dr hab. Artur Mezglewski
   ks. dr Janusz Paszek
   ks. mgr lic. Krzysztof Pawliszko
   ks. mgr lic. Stanisław Pieńczak
   ks. prał. mgr lic. Bartosz Rajnowski
   ks. dr hab. Piotr Stanisz
   ks. prał. mgr lic. Bronisław Żołnierczyk

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu