Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Godności kościelne

 


Przeworska Kapituła Kolegiacka

Prepozyt:
Scholastyk:
Kustosz:

ks. Stanisław Haręzga
vacat
ks. Stanisław Szałankiewicz
Kanonicy Gremialni:
ks. Aleksander Burdzy
ks. Tadeusz Gramatyka
ks. Franciszek Kida
ks. Czesław Lech
ks. Teodor Marut
ks. Stanisław Ożóg
ks. Zenon Ruchlewicz
ks. Adam Rejman
ks. Zbigniew Ryżowicz
ks. Marian Wrona
Kanonicy Honorowi:
ks. Kazimierz Bator
ks. Zdzisław Daraż
ks. Adam Drewniak
ks. Eugeniusz Dryniak
ks. Stanisław Janusz
ks. Józef Kiełbowicz
ks. Stefan Kołodziej
ks. Jerzy Lic
ks. Anatol Standyło
ks. Edward Śnieżek
ks. Stanisław Tomaszek
ks. Kazimierz Wójcikowski

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu