Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

KURIA METROPOLITALNA
Plac Katedralny 4a
PL  37-700 PRZEMYŚL
tel. 16 678 66 94 fax. 16 678 26 74
e-mail: kuria@przemyska.pl


KONTO: PKO BP S.A. II o/Przemyśl
nr 48 1020 4274 0000 1202 0025 1777


PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW
od poniedziałku do soboty z wyjątkiem uroczystości kościelnych
w godzinach od 9.00 do 13.00

WIKARIUSZE GENERALNI

bp Adam Szal
bp Stanisław Jamrozek
ks. prał. Bartosz Rajnowski

WIKARIUSZ BISKUPI ds. ZAKONNYCH

ks. prał. Józef Bar

KANCELARIA OGÓLNA

Kanclerz: ks. prał. Bartosz Rajnowski
Notariusz: ks. Tadeusz Dec
Archiwistka: s. Krystyna Kasperczyk służebniczka

RZECZNIK PRASOWY
ks. prał. Bartosz Rajnowski
tel. 608 393 094

WYDZIAŁ DUSZPASTERSKI
tel. 16 678 66 94 w. 52
e-mail: wydz_d@przemyska.pl

Dyrektor: ks. prał. Roman Chowaniec
Wicedyrektor: ks. prał. Waldemar Janiga

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA RODZIN
ul. ks. P. Skargi 6, 37-700 Przemyśl, tel. 16 677 90 00
www.rodzina.przemyska.pl

Dyrektor: ks. prał. dr Roman Wawro
Wicedyrektor: ks. dr Marek Machała
Doradczyni: Anna Maciołek, tel. 600 780 733

WYDZIAŁ NAUKI KATOLICKIEJ
tel. 16 676 88 11
e-mail: wnk@przemyska.pl

Dyrektor: ks. prał. Waldemar Janiga, tel. kom. 883 325 899
Wicedyrektor: ks. prał. Tadeusz Biały, tel. dom. 16 678 77 24

oraz

ks. Jan Częczek, tel. dom. 16 648 81 78, e-mail: janczek29@poczta.onet.pl
(doradca metodyczny ODN Przemyśl i wizytator diecezjalny)

ks. Mirosław Grendus, tel. dom 13 432 13 37
(konsultant ds. katechezy PCEN Rzeszów oddział Krosno i wizytator diecezjalny)

ks. prał. Waldemar Janiga, tel. dom 16 678 66 94 w. 32
(konsultant ds. katechezy PCEN Rzeszów oddział Przemyśl i wizytator diecezjalny)

Stanisława Pałkus, tel. dom. 16 678 70 99
(doradca metodyczny ODN Przemyśl i wizytator diecezjalny)

ks. prał. Bronisław Twardzicki, tel. dom 16 678 98 18
(wizytator diecezjalny)

WYDZIAŁ ds. ZAKONNYCH
tel. 16 678 66 94 w. 32

Dyrektor: ks. prał. Józef Bar

WYDZIAŁ ds. KANONIZACYJNYCH
tel. 16 678 66 94 w. 55

Dyrektor: ks. prał. Roman Chowaniec

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
tel. 16 678 66 94 w. 54; tel. kom. 692 432 872

Ekonom Archidiecezji i Dyrektor Wydziału: ks. prał. Edward Sobolak

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu