Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Dekanaty i parafie


 


Dekanat: Grabownica

Dekanat Grabownica

Dydnia, św. Michała Archanioła i św. Anny

Dydnia 145, 36-204 DYDNIA
tel. 013430 35 70
Msze święte
w niedziele i święta: 7.30, 11.00, 17.00 (zima - 16.00)
w dni powszednie: 19.00 (zima - 17.00)
Kościoły filialne


Falejówka, Podwyższenia Krzyża Świętego

Falejówka, 38-507 JUROWCE
tel. 013 462 62 03
Msze święte
w niedziele i święta: 8.00, 11.00
w dni powszednie: 19.00 (zima - 17.00)


Grabownica, św. Mikołaja Biskupa i św. Józefa

Grabownica 361, 36-207 GRABOWNICA
tel. 013 434 50 11
Msze święte
w niedziele i święta: 8.00, 10.30, 16.00
w dni powszednie: 18.00 (zima 17.00)


Grabówka, Nawiedzenia NMP

Grabówka 93, 36-207 GRABOWNICA
Msze święte
w niedziele i święta: 7.30, 11.00
w dni powszednie: 19.00 (zima - 17.00)
Kościół filialny


Humniska, św. Stanisława Biskupa

Humniska 664, 36-206 HUMNISKA
tel. 013 434 53 76
Msze święte
w niedziele i święta: 8.00, 10.30, 16.00
w dni powszednie: 18.00 (zima - 17.00)


Jabłonka, MB Częstochowskiej

Jabłonka 232, 36-204 DYDNIA
tel. 0013 4303061
Msze święte
w niedziele i święta: 7.30, 11.00, 16.00
w dni powszednie: 7.00, 18.00 (zima - 7.00, 17.00)
Kościół filialny


Jurowce, św. Piotra i Pawła

Jurowce, 38-507 JUROWCE
tel. 0013 4626407
Msze święte
w niedziele i święta: 7.30, 10.30
w dni powszednie: 19.00 (zima - 17.00)


Końskie, Przemienienia Pańskiego

Końskie, 36-205 WITRYŁÓW
Msze święte
w niedziele i święta: 7.30, 11.00
w dni powszednie: 18.00 (zima - 17.00)
Kościół filialny


Niebocko, św. Jana Kantego

Niebocko 152, 36-208 NIEBOCKO
tel. 013 4395561
Msze święte
w niedziele i święta: 8.00, 10.30, 16.00
w dni powszednie: 19.00 (zima 17.00)


Pakoszówka, św. Jana Chrzciciela

Pakoszówka, 38-507 JUROWCE
tel. 013 462 61 58
Msze święte
w niedziele i święta: 8.00, 11.00
w dni powszednie: 18.30 (zima 17.00)

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu