Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości31 sierpnia

Ostatni dzień sierpnia – koniec wakacji.
Również ostatni dzień Kongregacji Katechetycznych. Spotkanie odbyło się w Przemyślu. O godz. 9.30 zostało odprawione nabożeństwo Słowa Bożego w Archikatedrze, a dalsza część odbywała się w auli Instytutu Teologicznego. Program, jak w dni poprzednie.
Komunikaty duszpasterskie są już do pobrania.

Jutro w Kalwarii Pacławskiej odbędzie się Podkarpacka Pielgrzymka Ho­no­ro­wych Dawców Krwi. Początek przy klasztorze o godz. 9.00.

30 sierpnia

Drugi dzień Kongregacji Katechetycznych. Spotkanie odbywało się w Łańcucie [Fara] według programu, jak wczoraj.

29 sierpnia

W parafii pw. św. Piotra i Jana z Dukli w Krośnie, odbyła się pierwsza z trzech tegorocznych kongregacji katechetycznych. Na początek ks. prał. Wacław Partyka przeprowadził nabożeństwo Słowa Bożego „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”, podczas którego wygłosił homilię.
Po nabożeństwie, w sali pod kościołem, ks. prof. dr hab. Sta­nis­ław Kul­pa­czyński, wygłosił dwa referaty: „Z doświadczeń dydaktyki modlitwy” oraz „Dobry katecheta młodego pokolenia” – ten ostatni był w formie prezentacji mul­timedialnej. Po wystąpieniu ks. prał. dra Bronisława Twardzickiego na temat modlitewnika do I Komunii świętej, były podane komunikaty. Na zakończenie ks. abp Jóżef Michalik skierował słowo do uczestników i wraz z ks. bpem Adamem Szalem, udzielił zebranym pasterskiego błogosławieństwa.

W parafii pw. św. Mikołaja BpaPruchniku w niedzielę i w poniedziałek (26-27 sier­pnia 2007 r.) Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Jakuba Apostoła w Przemyślu or­ga­ni­zo­wała ewangelizację „od osoby do osoby”. (Evangelium nuntiandii.)
Podczas wszystkich Mszy świętych głoszone były kazania przez księży ze Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz złożone zostały świadectwa przez uczestników for­mu­ją­cych się w szkole. Następnie z błogosławieństwem Księdza Proboszcza uczestnicy – ewangelizatorzy na wzór apostołów głoszących Słowo Boże udali się do posz­cze­gól­nych domów w parafii. [Informację oraz zdjęcia przekazał ks. Kazimierz Trelka].

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu