Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości31 stycznia

O godz. 14.00 na Cmentarzu Głównym w Przemyśu odbył się pogrzeb śp. s. Damiany Władysławy Zdun, opotrznościanki. Uroczystości przewodniczył ks. bp Adam Szal. Wcześniej, o godz. 11.30 została odprawiona w intencji Zmarłej koncelebrowana Msza święta pod przewodnictwem Księdz Biskupa w kaplicy sióstr przy ul. Krasińskiego w Przemyślu. Kazanie żałobne wygłosił ks. Krzysztof Rzepka, dyrektor Archidiecezjalnego Radia «FARA».

30 stycznia

Dzisiaj na Cmentarzu Głównym w Przemyślu o godz. 13.00 odbył się pogrzeb śp. Tadeusza Bałdowskiego, zasłużonego dla Przemyśla farmaceuty, który przez 13 lat bezinteresownie prowadził „Aptekę z darów zagranicznych”. Kondukt poprowadził i słowo pożegnania wygłosił ks. prał. Aleksander Kustra, a współ­uczest­niczyli: ks. prał. Stanisław Czenczek, ks. prał. Bronisław Żoł­nierczyk, ks. prał. Stanisław Zarych, ks. Marian Koźma dziekan dekanatu Prze­myśl II i ks. Jan Mazurek – proboszcz parafii Świętej Trójcy, do której należał Zmarły.
Rano o godz. 7.40 w kościele Świętej Trójcy w Przemyślu została odprawiona Msza święta za śp. Tadeusza po przewodnictwem ks. prał. Aleksandra Kustry, ze Słowem Bożym ks. prał. Stanisława Czenczka. Kilka wiadomości o Zmarłym na stronie: miasta Przemyśla

W Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, a także w innych wyż­szych uczel­niach trwa zimowa sesja egzaminacyjna. Wszystkim studentom: du­chow­nym i świeckim, życzymy pomyślnego zdania egza­minów, a egzaminatorom – dużo cierpliwości.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu