Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości31 grudnia

Niedziela Świętej Rodziny – ostatni dzien roku 2006.
W Jarosławskiej Kolegiacie od­była się dzisiaj uroczystość na­da­nia tytułu Patronki Rodzin obrazowi Matki Bożej Śnieżnej oraz rozpoczęcie starań o jego ko­ro­na­cję. Koncelebrowanej Mszy świętej o godz. 11.00 przewodniczył Me­tro­po­lita Przemyski ks. abp Józef Michalik. Współkoncelebrowali: ks. bp Marian Rojek, zaproszeni ka­płani oraz proboszczowie Miasta Ja­ros­ławia. Wśród gości za­pro­szo­nych byli przedstawiciele Kurii Me­tro­po­litalnej [ks. prał. Wacław Par­tyka, wikariusz generalny; ks. Bartosz Rajnowski, kanclerz oraz ks. Edward Sobolak, ekonom archidiecezji], Oficjał Sądu Metropolitalnego ks. prał. Józef Bar, wychowawcy WSD  Przemyśla [ks. prał. Dariusz Dziadosz, rektor, ks. prał. Sta­nis­ław Jamrozek, ojciec duchowny oraz ks. Janusz Jakubiec, dyrektor ad­mi­nis­tra­cyjny]. Byli także parlamentarzyści oraz jarosławskie władze samorządowe. Licznie zgro­madzeni wierni parafii kolegiackiej modlili się wspólnie o uświęcenie naszych rodzin. Śpiew liturgiczny prowadził miejscowy chór parafialny, orkiestra oraz schola mło­dzieżowa.

W parafiach Archidiecezji odbyły się nabożeństwa przebłagalno-dzięk­czynne za kończący się rok 2006. W Archikatedrze, Mszy świętej kon­ce­le­bro­wanej na zakończenie starego roku połączonej z nabożeństwem przewodniczył ks. abp Józef Michalik. Metropolita Przemyski wygłosił okolicznościową homilię , w której – nawiązując do dzisiejszej Niedzieli Świętej Rodziny – zaapelował o modlitwę w rodzinach i złożył noworoczne życzenia.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu