Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości30 listopada

W siedzibie Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie odbyło się dzisiaj pierwsze w tej ka­den­cji spotkanie członków i konsultorów KOMISJI ds. MISYJNYCH KEP. Ze­bra­nie roz­poczęło się o godzinie 10.00 przed południem i wzięli w nim udział Księża Biskupi: ks. bp Wiktor SKWORC – przewodniczący oraz członkowie: ks. bp Kazimierz GÓRNY [Rzeszów], ks. bp Adam SZAL [Przemyśl], ks. bp Józef SZAMOCKI [Toruń], ks. bp Paweł STO­BRAWA [Opole] oraz kon­sul­torzy. O pracach i zadaniach tej Komisji można poczytać na specjalnej stronie in­ter­ne­towej.

29 listopada

W Przemyślu oddano do użytkowania zmodernizowaną ulicę Ba­koń­czycką. O go­dzinie 13.00 u początku ulicy [od stronu ul. Słowackiego] zgromadzili się przedstawiciele Rady Miasta, władz miejskich z Prezydentem Prze­myśla p. Robertem Chomą na czele, radny Sejmiku Wojewódzkiego p. dr Ma­ciej Lewicki, pracownicy Wydziału Komunikacji, przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej oraz przedstawiciele zarządu firmy «Strabag» – wykonawcy robót. Po prze­mó­wie­niu Prezydenta Miasta, pobłogosławienia nowego odcinka drogi do­konał ks. prał. Wacław Partyka, wikariusz generalny. Następnie przecięto wstęgę i odbyto symboliczny spacer zmodernizowaną ulicą. Więcej na stronie Miasta.

28 listopada

W Przemyślu dbyło się robocze spotkanie Księży Biskupów Metropolii Przemyskiej [biskupi przemyscy, rzeszowscy i za­moj­sko-lu­ba­czowscy], podczas którego oma­wiano bieżące sprawy duszpasterskie i uzgadniano wspólne ter­mi­narze uro­czys­tości w ramach metroplii. Spotkaniu przewodniczył ks. abp Józef Michalik, metropolita przemyski.

W kaplicy domu prowincjalnego Sióstr Służebniczek Matki Bożej Nie­po­ka­lanie Po­czętejPrzemyślu o godz. 18.00 została odprawiona Msza święta kon­ce­le­bro­wana przez kanoników Kapituły Metropolitalnej, pod przewodnictwem i z ka­za­niem ks. inf. Stanisława Zygarowicza. Okazją do wspólnej modlitwy były imie­niny Matki Prowincjalnej s. Zdzisławy Uryć.

27 listopada

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uro­czys­tości w Stra­chocinie.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu