Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomościUroczystości pogrzebowe śp. ks. Edwarda STAWARZA:
Exporta – we środę, 31 maja 2006 o godz. 14.00 w Tryńczy
Pogrzeb – w czwartek, 1 czerwca 2006 o godz. 13.00 w Tryńczy


Zmarł o. Gustaw Urban OFMConv.
Pogrzeb odbędzie w czwartek, 1 czerwca, o godz. 12.00
w Głowience k. Krosna.

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci!

31 maja

Kończy się Maryjny miesiąc maj, a wraz z nim – nabożeństwa majowe. Nie­które parafie obchodziły dzisiaj odpust „Nawiedzenia św. Elżbiety przez Maryję”.

Ks. bp Adam Szal przebywał w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Ja­ro­sławiu. O godz. 10.00 odprawił Mszę świętą z kazaniem, podczas której udzielił Sakramentu Bierzmowania 73 gimnazjalistom oraz poświęcił sztandar dla Zespołu Szkół, który przyjął imię Sługi Bożego Papieża Jana Pawła II. Po Mszy świętej Ksiądz Biskup poświęcił w holu Szkoły tablicę upamiętniającą nadanie imienia oraz uczestniczył w okolicznościowej akademii.

W Chałupkach Dębniańskich o godz. 18.00 ks. bp Marian Rojek odprawił uro­czystą Mszę świętą z kazaniem, podczas której udziela sakramentu Bierz­mo­wania.

30 maja

W Leżajsku, w parafii Ojców Bernardynów, odbył się pogrzeb o. Remigiusza Wawro [brata ks. prał. Romana]. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyło ponad 120 kapłanów wraz z księżmi Biskupami: ks. bp Marianem Rojkiem, który przewodniczył Eucharystii oraz ks. bp Edwardem Frankowskim z Sandomioerza, który odprowadził Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. Obecny był równiez prowincjał bernardynów o. Czesław Gniecki z Krakowa, bracia zakonni i siostry oraz wierni świeccy. Homilię żałobną wygłosił – współ­pra­cujący ze Zmarłym na misjach – o. Walerian OFM.

Requiescat in pace!

ks. bp Adam Szal przebywał od rana w Korczynie. Przed południem uczest­ni­czył w uroczystości Złotego Jubileuszu Kapłaństwa ks. Władysława Ruszaka. W kaplicy Domu Księży Emerytów EMAUS wygłosił okolicznościową homilię podczas Mszy świętej sprawowanej przez Jubilata o godz. 11.00, a na za­koń­czenie przewodniczył obrzędowi błogosławienia Solenizanta.

Wieczorem o godz. 18.00, Ksiądz Biskup przewodniczył Mszy świętej w koś­cie­le parafialnym, podczas której udzielił sakramentu Bierzmowania 118 młodym osobom. W homilii nawiązał do przemówienia Benedykta XVI z kra­kow­skiego spotkania z młodzieżą, zachęcając do „budowania życia na Skale, którą jest Chrystus”

W parafii pw. Wszystkich Świętych we Wrocance, o godz. 18.00, ks. bp Marian Rojek przewodniczył Mszy świętej obrzędowej, podczas której udzielił sa­kra­mentu Bierzmowania 35 miejscowym gimnazjalistom.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu