Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości28 lutego

Z ostatnim dniem lutego kończy się pierwsza część okresu zwykłego – jutro rozpoczniemy Wielki Post. W wielu parafiach naszej Archidiecezji odbywają się Czterdziestogodzinne Nabożeństwa Eucharystyczne.

27 lutego

Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik, w ramach obowiązków wynikających z peł­nio­nej funkcji Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, prze­bywa w Warszawie.

26 lutego

VIII niedziela zwykła
Dziejsza niedziela jest ostatnią przed nadchodzącym okresem Wielkiego Postu. Roz­począł sie dzisiaj Tydzień Modlitw o trzeźwość, przeżywany w tym roku pod hasłem: „Jan Paweł II w służbie trzeźwości”.

Ks. bp Marian Rojek udzielił po raz pierwszy w swoim bis­ku­pim po­słu­gi­waniu Sa­kra­mentu Bierz­mo­wania 34 gim­naz­ja­listom z pa­rafii pw. św. Mikołaja BiskupaRównem

.

25 lutego

W godzinach 11.00-15.30, w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie od­było się Seminarium poświęcone budowie, renowacji i zabezpieczeniu obiektów sakralnych, SACRO'2006. Podczas zajęć zostały zaprezentowane systemy osuszania budynków zabytkowych, program FARA do obsługi kancelarii parafialnej, sys­temy nagłaśniające firmy RDUCH; wyroby witrażownicze, sto­so­wa­nie blachy cynkowo-tytanowej w pokryciach dachowych, a także różnego rodzaju sprzęt techniczny przydatny na parafii. Najważniejszym punktem Se­mi­narium był wyklad p. prof. Ireneusza Płuski z krakowskiej ASP, na temat kon­ser­wacji kamienia w architekturze i rzeźbie sakralnej.
Seminarium zorganizowane przez firmę VIRTUS, we wspoólpracy z róznymi in­sty­tucjami, skierowane było głównie do duszpasterzy i rządców parafii, jako po­ten­cjalnych użytkowników prezentowanego sprzętu i programów oraz współ­czes­nych metod konserwatorskich. Wśród uczestników Seminarium, obecnych było około siedemdziesięciu duszpasterzy z diecezji przemyskiej, rzeszowskiej, san­do­mierskiej i zamojsko-lubaczowskiej.

.

24 lutego

Ks. bp Adam Szal był gościem Neokatechumenatu parafii pw. Podwyższenia Krzyża w Krośnie [Ojcowie Kapucyni]. W kaplicy Sióstr Klawerianek prze­wod­niczył obrzędowi Traditio, podczas którego nastąpiło posłanie po dwóch po domach na terenie parafii, aby dzielili się swoim doś­wiad­cze­niem wiary. Więcej na temat Drogi Neokatechumenalnej można poczytać w artykule jezuity o. Dariusza Kowalczyka, „Dlaczego lubię Neokatechumenat?”.

Ze studia krośnieńskiego nadawało dzisiaj Archidiecezjalne Radio FARA. Usły­sze­liśmy ks. prał. Karola Brysia, który barwnie opowiadał o swojej pracy misyjnej w Kamerunie i ks. prał. Kazimierza Kaczora w kolejnym odcinku o pracy Dusz­pas­terstwa Rolników oraz o wydarzeniach sprzed 25 lat, gdy tworzyła się So­li­dar­ność Rolników Indywidualnych. Ks. dr Waldemar Janiga wygłosił katechezę na temat Wychowania patriotycznego, a ks. Paweł Kaszuba rozmawiał z mło­dzieżą o trudnej roli dawania świadectwa. Można słuchać Radia na częstotliwości 98,2 MHZ i 104,5 MHz, lub za pośrednictwem internetu. Najłatwiej ze stony internetowej Radia FARA www.radiofara.pl. Zapraszamy.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu