Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości31 stycznia

Dobiegł końca drugi dzień IV edycji Studium Proboszczowskiego, które obejmuje kapłanów z roczników święceń: 1993, 1994 i 1995. Studium odbywa się w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu. Dzisiaj mię­dzy in­nymi zajęcia prowadzili ks. Piotr Kandeferks. prał Wacław Partyka. Szczegółowy program można przeczytać na stronie internetowej Domu Re­ko­lek­cyjnego.

30 stycznia

W Domu rekolekcyjnym w Przemyślu odbyło się doroczne spotkanie dekanalnych duszpasterzy trzeźwości. Spotkaniu przewodniczył ks. prał. Stanisław Zarych, archidiecezjalny duszpasterz trzeźwości. Po nabożeństwie Eucharystycznym, któremu przewodniczył ks. prał. Stanisław Czenczek, roz­poczęły się obrady. Gościem był ks. prał. Wacław Partyka, wikariusz ge­ne­ralny. Owocem spotkania było omówienie pracy duszpasterskiej na bieżący rok.

Ks. abp Józef Michalik i ks. bp Adam Szal udali się do Warszawy na pierwszą w tym roku sesję plenarną Konferencji Episkopatu Polski.

W jarosławskim Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej [Dom Re­ko­lekcyjny] rozpoczął się kilkudniowy kurs formacyjny dla kandydatów na sta­no­wisko proboszcza. Szczegóły na stronie internetowej Domu Rekolekcyjnego.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu