Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości30 listopada

Doniesienia z Rzymu.
Na program trzeciego dnia wizyty naszych Biskupów „Do progów apos­tolskich” skła­dały się nade wszystko spotkania w kolejnych urzędach wa­ty­kań­skich. Przed po­łud­niem nasi Pasterze uczestniczyli w zebraniu w Papieskiej Radzie ds. Świe­ckich. Następnie udali się do siedziby Papieskiej Rady ds. Migrantów i Po­dróżu­jących. Kolejnym miejscem rozmów była Papieska Rada «Cor Unum», a po niej Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów.

Najważniejszym momentem kolejnego dnia pielgrzymowania w sercu Kościoła była wspólna Msza święta odprawiana po południu o godz. 15.30 w Bazylice Matki Bożej Większej [Santa Maria Maggiore]. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Stanisław Nowak, Metropolita Częstochowski.

Pięknym zakończeniem dnia było spotkanie Księży Biskupów w Papieskim Ko­le­gium Polskim przy Piazza Remuria. Kolegium Polskie to jeden z domów, w którym mieszkają księża z Polski studiujący w Rzymie na różnych uni­wer­sy­tetach pa­pies­kich. Rektorem tego domu formacyjnego dla kapłanów przez wiele lat był nasz Ksiądz Arcybiskup.

29 listopada

Wiadomości z Rzymu: W drugim dniu wizyty „Do progów Apostolskich...”, Księża Biskupi Przemyscy odwiedzili przed południem Kongregację do spraw Bis­kupów; Kongregację do spraw DuchowieństwaKongregaję Kościołów Wschod­nich, a po południu – Radę do spraw Rodziny. Krótkie wystąpienie w Kongregacji do spraw Kościołów Wschodnich miał Ksiądz Biskup Adam Szal.

Dzisiaj w Stanach k. Niska o godz. 13.00 odbył się pogrzeb śp. Zofii Dąbal, matki ks. Jana Gwalberta Dąbala. Koncelebrowanej Mszy świętej przewodniczył ks. bp Bronisław Biernacki, z diecezji odesko-symferopolskiej na Ukrainie, gdzie obecnie pracuje syn Zmarłej – ks. Jan. We Mszy świętej współ­kon­ce­le­browali: ks. bp Edward Frankowski z Sandomierza, ks. inf. Józef Sondej z Rzeszowa oraz około stu kapłanów. Homilię pogrzebową wygłosił ks. Jan Kula długoletni duszpasterz w Stanach. Były równiez obecne siostry zakonne, zwłaszcza pochodzące z tej parafii z Przełożoną Prowincjalną Felicjanek s. Elwirą Nieradka.

Wieczne odpoczywanie racz Zmarłej dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci.

28 listopada

Z Rzymu przekazuje nasz Korespondent, ks. Witold Burda:
Ks. abp Józef Michalikks. bp Adam Szal rozpoczęli dzisiaj oficjalną wizytę «Ad limina...». Przed południem odbyły się spotkania w następujących kon­gre­gacjach: do spraw Jedności Chrześcijan, Wychowania Katolickiego i w Radzie do spraw Dialogu Międzyreligijnego. Podczas tych spotkań, Ksiądz Arcybiskup wszędzie zabierał głos w związku z poruszanymi tematami. Mówił między innymi o formacji seminaryjnej w Archidiecezji Przemyskiej. W Radzie do spraw Dialogu Międzyreligijnego mówił o zagrożeniach ze strony sekt, ktore obecnie pojawiają się w Polsce.

Po południu odbyła się uroczysta Msza święta Bazylice św. Jana na Lateranie, której przewodniczył Metropolita Katowicki ks. abp Damian Zimoń.

Wieczorem odbyło się spotkanie w Instytucie Polskim przy via Pietro Cavallini, w którym wzięli udział Księża Biskupi oraz kapłani studiujący i pracujący w Rzymie.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu