Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości31 października

Miejsce umieszczenia tablicyPłaskorzeźba autorstwa p. Grzegorza Mariana

O godzinie 18.00 w parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu, rozpoczęła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Ojca Świętego Jana Pawła II. Tradycją się stało, że na wewnętrznej stronie murów obronnych Opa­ctwa Sióstr Benedyktynek umieszczane są tablice upamiętniające różne wyda­rzenia historyczne. W roku śmierci Papieża Polaka, wspólnota parafialna, chcąc Go upamiętnić, postanowiła umieścić Jego wizerunek na murze przy wejściu na plac kościelny od ul. Krasińskiego.
Odsłonięcia pomnika dokonała Matka Ksieni Agata Jamińska, a pobłogosławił go Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik, Metropolita Przemyski. Po tej ceremonii, Ksiądz Arcybiskup odprawił w kościele Mszę świętą i wygłosił homilię.

30 października

Popiersie Prymasa Wyszyńskiego w kaplicy domowej Sióstr Nazaretanek w KomańczyW 50. rocz­nicę internowania Prymasa Wy­szyń­skiego przy domu Sióstr Na­za­re­tanek w Komańczy zgromadziło się około póltora tysiąca wiernych, którzy wzięli udział we Mszy świętej koncelebrowanej o godz. 11.00 pod przewodnictwem ks. abpa Stanisława Nowaka z Częstochowy. Udział wzięli także Księża Biskupi z Przemyśla [ks. abp Józef Michalik, ks. bp. Adam Szal], z Rzeszowa [ks. bp Kazimierz Górnyks. bp Edward Białogłowski] oraz z Sandomierza [ks. bp Marian Zimałek]. Ponadto obecny był o. Izy­dor Matuszewski, Ge­narał Paulinów z Jasnej Góry.

Abp Józef Michalik wygłosił homilę, w której mówił między innymi:
„Prymas to wielki nauczyciel, Ojciec, który czuł się odpowiedzialny za cały Naród. Pod­trzymywał jego nadzieję i wiarę w zmartwychwstanie. Więzienie, samotność, choroba, opuszczenie, doświadczenie cierpienia stały się dla Prymasa Wy­szyń­skiego fundamentem wielkiej duchowej budowli, którą było zawierzenie Bogu przez Maryję. Pozwoliło to Prymasowi na rozpoznanie i pokonanie wielkiej ofen­sywy ideologii komunistycznej.
Kapłan formuje ducha, świątynię ludzkiego serca. Kapłan ma oddawać cześć Bogu głosić słowo Pana i nie może zboczyć z tej drogi w żadnym przypadku. Kapłani mają formować do wierności i poczucia odpowiedzialności za słowo Pana.
I dziś Kościół w Polsce nie może być Kościołem dezercji i ucieczki od rze­czy­wistości, i nie może się wymawiać od oceny tej rzeczywistości, w której żyjemy. Kościół w Polsce nie może odejść od swego ludu i jego prostych form wiary. Biskupom i kapłanom nie wolno zamknąć ucha na rytm życia prostego ludu, jego niepokojów wobec nowej Europy i świata, który odwraca się od prostego człowieka.” Dalej Metropolita Przemyski przytoczył słowa Prymasa Tysiąclecia, który mówił że, „...aby głosić prawdę wystarczy jeden człowiek, ale żeby głosić kłamstwo potrzeba całego systemu. Siłą Kościoła będzie duchowość wiernych i nasze pojedyncze świadectwo.”

Po Mszy świętej zostały poświęcone figury Świętej Rodziny, patronów Na­za­retańskiej wspól­noty.

W związku z jubileuszem, siostry Nazaretanki z Komańczy wydały książkę pt. „Ojciec narodu w komańczańskim klasztorze”. Publikacja szczegółowo opisuje internowanie Kardynała. Wokół klasztoru powstała też ścieżka rekreacyjna „Śladami Prymasa Wyszyńskiego”. Wzdłuż tej leśnej drogi zostały ustawione bieszczadzkie głazy, na nich marmurowe płyty z wyrytymi fragmentami Jas­no­górskich Ślubów Narodu Polskiego. Na temat uwięzienia Księdza Prymasa Wyszyńskiego i o jego pobycie w Komańczy można przeczytać także w artykule Jana Żaryna, «Prymas niezłomny» na stronie Opoki.

W Łopuszce Małej, w kościele rektorskim pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa świętowano dzisiaj 10. rocznicę poświęcenia świątyni. 30 września 1995 roku, ks. abp Józef Michalik poświęcił niewielką wówczas kaplicę utworzoną w budynku starej szkoły. Staraniem rektora kościoła ks. Antoniego Krzysika oraz wiernych – obecnie jest tu pokaźna kaplica, powiększona prawie dwukrotnie, z dużym prezbiterium, wyposażona w marmurowy ołtarz i ambonę. Ostatnio zostały także wykonane trzy witraże. Mszy świętej dziękczynnej przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Wacław Partyka z Przemyśla.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu