Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomościOgłoszenia i zaproszenia, znajdują sie na nowej stronie.
Zakładka "ogłoszenia" w dziale Aktualności

30 września

Przed południem, ks. bp Adam Szal kontynuowął wizytację w Klimkówce. O go­dzinie 10.30 dprawił Mszę świętą w jodłowym, zabytkowym kościele, gdzie znaj­duje sie cudowny krzyż, potem realizował dalsze punkty wizytacji.

Po południu powrócił do Przemyśla, by jutro udać się na Pielgrzmkę ma­tu­rzystów na Jasną Górę.

Refleksja z rekolekcji dla katechetów świeckich na Kalwarii Pacławskiej i w Dubiecku – "Chrystus naszą nadzieją".

W dniu 16 września b.r. w stronę Kalwarii Pacławskiej wyruszyli katecheci świeccy Archidiecezji Przemyskiej, aby rozpocząć swoje trzydniowe skupienie reko­lekcyjne u stóp Pani Kalwaryjskiej. Zostali zaproszeni przez Wydział Nauki Katolickiej reprezentowany przez ks. dra Tadeusza Kocóra, a prowadził je ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

W pierwszej serii rekolekcji uczestniczyło - 98 osób. Natomiast w drugiej, która odbyła się tydzień później w ośrodku "Nadzieja" w Dubiecku wzięło udział 39 katechetów.

Myślą przewodnią rekolekcji stały się słowa: Chrystus naszą nadzieją". W pierwszej konferencji Rekolekcjonista postawił uczestnikom pytanie: "Jak z tobą smakuje życie, czy z tobą chce się żyć?" Z Janem Pawłem II smakowało życie, bo miał ewangeliczną sól w sobie. Piotr naszych dni zachwycił wszystkich konsekwencją życia, wierną realizacją słów "Totus tuus". W następnych rozważaniach Ksiądz Profesor ukazał źródło nadziei chrześcijańskiej, jakim jest Eucharystia - Pamiątka Pana. Pamiątkę rozumie ten, kto jest przyjacielem. Eucharystia jest spotkaniem przyjaciół. W życiu tak jest, że kiedy przyjaźń między osobami stygnie to pamiątki po tych osobach nie mają większego znaczenia. Podobnie bywa w relacji człowieka do Chrystusa. Rekolekcjonista podjął próbę odpowiedzi na pytanie: skąd się biorą zasadnicze problemy w wychowaniu dzisiaj? Pochodzą one z zawężonego spojrzenia na człowieka i sprowadzenia życia ludzkiego do sfery cielesnej. Chrześcijaństwo mówi o wielowymiarowości człowieka. Redukcja życia ludzkiego do jednego wymiaru, niszczy człowieka i jest złem. Katecheci podczas rekolekcji mieli sposobność uczestniczenia w Drodze Krzyżowej, gdzie przy poszczególnych stacjach rozważali przykazania Boże i kościelne.

Treści, jakie wypełniały czas rekolekcji to pogłębiona refleksja religijna, wspólna modlitwa, śpiew, nabożeństwa, dzielenie się słowem Bożym, konferencje i dyskusje religijne. Integralną częścią każdego dnia była Eucharystia. Istotnym momentem rekolekcji było spotkania z miłosiernym Ojcem w sakramencie pojednania i nabożeństwo pokutne.

Jak mówił Ks. Rekolekcjonista w naszym życiu nie ma przypadków i wszystko ma swój czas i miejsce. Dlatego dziękujemy za to wszystko, co dokonało się w nas pośród otaczającej Wzgórze Kalwaryjskie przyrody, w bliskości Chrystusa i Jego Matki, oraz w gościnnym ośrodku KSM w Dubiecku.

29 września

Wspomnienie Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Ks. bp Adam Szal kontynuuje wizytację dekanatu rymanowskiego. Przed południem odwiedził pensjonariuszy w rymanowskich sanatoriach oraz nauczycieli i uczniów zespołu Szkól w Posadzie Rymanowskiej.

O godz. 17.00 odprawił Mszę świętą w kościele parafialnym w Klimkówce, podczas której udzielił Sakramentu Bierzmowania 30 osobowej grupie młodzieży oraz spotkał się z grupami apostolskimi.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu