Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomościZaproszenie na rekolekcje do Korczyny


W «EMAUS» Domu Księży Emerytów w Korczynie
odbędą się rekolekcje dla kapłanów
w dniach 11-14 września br.
Prowadzi ks. inf. Stanisław Mac z Rzeszowa.


PROGRAM rekolekcji jest do pobrania obok

Nabór do Instytutu Muzyki Sakralnej


Archidiecezjalny Instytut Muzyki Sakralnej w Przemyślu
ogłasza nabór kandydatów na pierwszy rok studiów 2005/2006.
Przesłuchania kandydatów odbędzie się
17 września 2005 roku o godz. 10.00


Informacje dla kandydatów są do pobrania obok

Odprawy katechetyczne

Wszystkim katechizującym przypominamy
o tegorocznych
Kongregacjach Katechetycznych,
które zgodnie z zapowiedzią
odbędę się:

  • 29.VIII. 2005 w Krośnie, pw. św. Piotra i Jana;

  • 30.VIII. 2005 w Łańcucie Farze;

  • 31.VIII. 2005 w Przemyślu

Tegoroczne odprawy katechetyczne, przeżywane w ROKU EUCHARYSTII,
rozpoczną się Mszą świętą koncelebrowanągodz. 9.00.
Kapłani przywożą ze sobą albę i stułę.


Tekst zaproszenia jest obok do pobrania

31 sierpnia

Ostatnia już, tegoroczna Kongregacja katechetyczna obyła się w Przemyślu. O g. 9.00 w Archi­kate­drze zos­tała odpra­wiona Msza święta kon­cele­bro­wana pod prze­wod­nic­twem Księdza Arcy­bis­kupa, który - po­dobnie jak w po­przed­nich dniach - wygłosił homilię na temat pla­no­wa­nych obrad Sy­nodu Bis­kupów w Rzymie, w oparciu o "Instrumentum Laboris". Na dalszą część spot­kania, uczes­tnicy udali się do auli Insty­tutu Teo­logicz­nego. Program był taki, jak w po­przednie dni.

Ksiądz Biskup Adam Szal, który przed południem brał udział w Kongregacji, po południu przewodniczył w Zręcinie Mszy świętej pogrzebowej za śp. Hen­ryka, ojca ks. Michała Czelnego.

30 sierpnia

Kongregacja katechetyczna obyła się dzisiaj w Łańcucie. W kościele farnym została odprawiona Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa o g. 9.00, a dalszy ciąg spotkania odbywał się w sali parafialnej. Program był taki jak wczoraj, nawet liczba koncelebransów była zbliżona - ok. 200. Była tylko ta różnica, że jarosławski Dom Rekolekcyjny reprezentował sam Dyrektor, ks. prał. Marek Pieńkowski.
W galerii jest kilka zdjęć z dzisiejszego spotkania.

29 sierpnia

W Krośnie, w parafii pw. św. Piotra i Jana z Dukli, odbyła się pierwsza z trzech tegorocznych odpraw katechetycznych. Pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika, z udziałem ks. bpa Adama Szala, została odprawiona koncelebrowana przez ponad dwustu kapłanów Msza święta na rozpoczęcie obrad. Homilię wygłosił Ksiądz Arcybiskup.
Po Mszy świętej, w sali konferencyjnej pod kościołem, ks. dr Waldemar Janiga przedstawił stan katechezy w Archidiecezji Przemyskiej. To ciekawe przedłożenie zostało opracowane na podstawie wypowiedzi ankietowych Katechetów. W wyniku analizy ocen respondentów, prelegent ukazał aktualną sytuację katechetyczną w naszej diecezji. Po krótkiej dyskusji, były jeszcze podane komunikaty: ks. prał. Tadeusz Kocór w imieniu Wydziału Nauki Katolickiej, ks. prał. Wacław Partyka mówił na temat zbliżającego się Kongresu Eucharystycznego, ks. Paweł Konieczny i ks. Marek Blecharczyk przedstawiali możliwości wykorzystania istniejących Domów Rekolekcyjnych do formacji dzieci i młodzieży, a Ksiądz Kancelerz Bartosz Rajnowski podał informacje bieżące. Zakończenia kongregacji dokonał Ksiądz Arcybiskup wyrażając refleksje z pobytu na ŚDM w Kolonii oraz podał uwagi dotyczące aktualnej sytuacji Kościola w Polsce. Na koniec Księża Biskupi udzielili zebranym pasterskiego błogosławieństwa.

28 sierpnia

Kilka tysięcy rolników dziękowało na Przeworskim Rynku za tegoroczne plony ziemi. XXII Archidiecezjalnym Dożynkom, po hasłem "Do Matki Chleba Żywego" - przewodniczył Metropolita Przemyski. Organizatorami dożynek byli: Archidiecezjalny Duszpasterz Rolników ks. prał. Kazimierz Kaczor, proboszcz parafii Farnej ks. prał. Stanisław Szałankiewicz, Starosta Powiatu Przeworskiego, Burmistrz Przeworska i Wójt Gminy.
Rozpoczynając Mszę świętą, Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik zwrócił się do rolników, aby we wspólnej modlitwie podziękowali Bogu za to, że towarzyszył im w trudnej pracy na roli. Dożynki bowiem to czas zbierania owoców pracy człowieka i Bożego błogosławieństwa. Homilię wygłosił ks. prał. Zbigniew Suchy.
Na zakończenie Eucharystii, Arcybiskup apelował o udział w zbliżających się wyborach parlamentarnych. "Każdy sam musi rozważyć, który człowiek i która partia jest wiarygodna" - dodał. Zachęcał do głosowania, bo jak powiedział: trzeba wypracować dobre prawa i zwyczaje i zawsze patrzeć przez pryzmat Ojczyzny.
"Nikogo nie popieram i nikogo nie zwalczam. Trzeba wybrać ludzi uczciwych, sprawdzonych, takich którzy dają gwarancje, że będą promować nie siebie, ale dobro wspólne". W dożynkach wzięło udział ponad sto delegacji z całej archidiecezji przemyskiej.

Podziękowanie za plony symbolizowały żniwne wieńce. Niektóre z nich, bardzo starannie ciekawe artystycznie. Tradycyjnie na zakończenie Mszy świętej starostowie dożynkowi przekazali chleb robotnikom.
Zapraszamy do foto-aktualności, aby obejrzeć niektóre zdjęcia z dożynek.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu