Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości30 kwietnia

W Przemyślu odbyły się Eliminacje Diecezjalne Konkursu Biblijnego dla Ministrantów i Lek­torów. W kaplicy Domu Pro­win­cjal­nego Sióstr Słu­żebniczek o godz. 10.00, ks. prał. Wacław Partyka odprawił Mszę świętą dla uczes­tników i wy­głosił homilię. Następnie laureaci zgromadzili się w sali wykładowej, gdzie przez godzinę wypełniali test obejmujący pytania z całego Pięcioksięgu. W wyniku konkursu została wyłoniona drużyna z parafii Radymno, która będzie reprezentować naszą Archidiecezję w eliminacjach ogólnopolskich w Gościkowie - Paradyżu(diec. Zielonogórsko-Gorzowska). Zwycięzcy otrzymali dyplom dla drużyny i każdy indywidualnie - magnetofon z odtwarzaczem płyt kompaktowych. Drugie miejsce zdobyli ministranci z Równego. Otrzymali oni dyplom i egzemplarze Biblii Tysiąclecia. W kategorii uczestników indywidualnych nagrodę otrzymał Marek Łabuński z parafii Archikatedralnej w Przemyślu.

29 kwietnia

Rano o godz. 7.30 ks. bp Adam Szal przewodniczył Mszy świętej koncelebrowanej na zakończenie peregrynacji Obrazu Matki Bożej Sedes Sapientiae w środowisku akademickim Przemyśla. Homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Kocór, a pożegnał ks. prał. Tadeusz Biały.
O godz. 10.00 Matkę Bożą w Znaku Ikony przyjęli wykładowcy i studenci Jarosławia. Tam również Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Adam Szal.

W południe Obraz został przekazany do Krosna.

28 kwietnia

Społeczność akademicka Przemyśla przywitała dzisiaj peregrynującą Ikonę Matki Bożej Sedes Sa­pientiae. O godzinie 19.00 w archi­katedrze przemyskiej zgromadzili się pra­cownicy naukowi i stu­denci, którzy trwając na modlitwie oczekiwali na przybycie Ikony z Tomaszowa Lubelskiego. W ramach oczekiwania, ks. prał. Wacław Partyka mówił na temat malarstwa iko­nowego, a zwłaszcza o teologii ikony. O godz. 20.00 przed drzwiami bazyliki, ks. bp Adam Szal wraz z koncelebransami, powitał Wędrujący Obraz. Rozpoczęła się Eucharystia, na początku której Matkę Bożą powitali studenci i ks. prał. Marian Rojek, rektor WSD.
W homilii ks. bp Adam zachęcił młodych do poszukiwania Mądrości, którą jest sam Jezus Chry­stus. Po Mszy świętej ks. prał. Tadeusz Biały odczytał Akt zawie­rzenia wspól­not aka­demickich Matce Bożej.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu