Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości28 lutego

Zmarł nagle ks. Stanisław WACNIK, proboszcz z Białobrzeg k. Łańcuta.
Eksporta śp. ks. Stanisława odbędzie się w Białobrzegach we środę o godz. 16.00, a pogrzeb - również w Białobrzegach - we czwartek 3 marca, o godz. 14.00.

***

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Jana Rzeszutka będą odbywały się w Pełkiniach. Eksporta we wtorek o godz. 16.00, a pogrzeb w środę o godz. 13.00.

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci!

27 lutego

Ks. abp Józef Michalik, podczas Mszy świętej o godz. 12.00 dokonał poświęcenia filialnego kościoła w Czystogarbie(par. Wisłok Wielki). Proboszczem parafii jest ks. Krzysztof Pichur.

***

Ks. bp Adam Szal udzielał dzisiaj sakramentu Bierz­mo­wania mło­dzieży z dekanatu Krosno III. Najpierw w koś­ciele pw. św. Piotra i Jana z Dukli w Krośnie, a pozos­tałej grupie młodzieży, o godz. 16.00 w parafii Zręcin.

26 lutego

Przed południem w Wyższym Seminarium Duchownym obra­do­wały Rady Archidiecezji Prze­myskiej: Dusz­pasterska i Społeczna. Było to ostatnie spotkanie tych Rad w obecnej kadencji. Jesienne obrady odbywać się będą już w odnowionym składzie. Tematem, któremu poświęcone były dzisiejsze obrady była Patologia w szkole i jej zapobieganie. Owocem spotkania był wystosowany apel otwarty do parla­men­tarzystów o nie­podej­mowanie złagodzonej ustawy o narkotykach.

***

Po południu Ksiądz Arcybiskup Metropolita udzielał sakramentu Bierzmowania młodzieży dekanatu Łańcut I. Najpierw w Krzemienicy, a następnie w parafii Farnej w Łańcucie.

25 lutego

Po południu, w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu obradowała Rada Peda­go­giczna, oceniająca kandydatów do przyjęcia święceń Diakonatu.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu