Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości25-26 czerwca

„Media a katecheza” pod takim hasłem odbyło się dwudniowe ogólnopolskie spotkanie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych w Przemyślu.
Zebraniu przewodniczył bp Kazimierz Nycz, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
Dlaczego ludzie tak łatwo ulegają mediom , dlaczego Kościołowi tak trudno przebić się w mediach, dlaczego ludzie oglądając program katolicki przełączają na inny kanał?! - na te i inne pytania próbował dać odpowiedź prof. Tadeusz Borkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadzając charakterystykę społeczeństwa epoki mediów. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w niskim poziomie katechezy, słabo zaktualizowanej. „Kościół poszukujący” – to hasło powinno zdaniem prelegenta podstawową metodą katechetyczną. Należy również w pracy duszpasterskiej efektywnie wykorzystywać media (np. każda parafia powinna mieć stronę internetową) gdyż nie da się w dzisiejszych czasach i dzisiejszego człowieka ewangelizować bez zaangażowania mediów.
Bp Adam Lepa mówił o mediach jako problemie współczesnej katechezy. W swoim wystąpieniu skupił się na zagrożeniach jakie niosą środki masowej komunikacji: - media zniekształcają prawdę, - uzależniają od siebie - podważają hierarchię wartości. Jego zdaniem w katechezie należy prowadzić stałą formację medialną, wychowywać do prawdy i umiejętnego korzystania z mediów.
O zagrożeniach trzeba mówić także rodzicom. „Wychowanie katechizowanych do odbioru mediów” referat ten przedstawił ks. Dariusz Raś z Rzymu. Z powodu nieumiejętnego korzystania z mediów zanika lub ulega zagłuszeniu zmysł wiary u ludzi. Media wchodząc w przestrzeń osobistą tworzą rzeczywistość wirtualną, niejednokrotnie bardziej wiarygodną dla młodych odbiorców niż realny świat. Jednak czy nam się to podoba czy nie żyjemy w erze mediów i aby prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie należy media znać i umieć z nich korzystać, nie obrażając się na to, że wiele środków przekazu nie proponuje chrześcijańskiego modelu życia. Kościół współczesny niestety nie jest instytucją najlepiej przygotowaną do media edukacji – stwierdził prelegent. Jego zdaniem w procesie edukowania do mediów należy uwzględnić: przygotowanie do posługiwania się mediami jako narzędziami pracy intelektualnej i pracy zawodowej, przygotowanie do krytycznego odbioru mediów jako narzędzi przekazu informacji oraz kształtowania systemu wartości i postaw, przygotowanie do właściwego korzystania z mediów jako narzędzi zabawy i rozrywki. Edukacja medialna pozwoli wychować młodzież na świadomych i krytycznych odbiorców środków masowego przekazu, które same w sobie są Darem Boga. Edukacja medialna pomoże stworzyć młodym ludziom przestrzeń dla wolnego słuchania głosu Boga i ludzi.
Katecheci nie mogą w epoce globalnej wioski zamknąć problemu mediów w sloganie „media kłamią” czy upraszczaniu „media źle mówią o Kościele”. Powinni zrobić wszystko, aby przygotować ludzi na odbiór, interpretację wiadomości i wartości oferowanych przez media oraz nauczenie przekazywania własnych racji innym. We współczesnej polskiej rzeczywistości szkolnej bardzo brakuje figury edukatora medialnego. Profesjonalny nauczyciel umiałby nie tylko kształcić dzieci i młodzież, ale również uczyć metod edukacji medialnej.

Abp J. Michalik w słowie do zebranych podkreślał, że wychowawca to ten który wychowanka podprowadza do kontaktu z rzeczywistością, a to nie jest możliwe bez budowania na prawdzie. Dobry katecheta nie mówi o wierze ale ją przekazuje, nie mówi o systemach wychowawczych ale podaje drogę wychowania.

23 czerwca

W domu parafialnym w Łańcucie(Fara) odbyło się spotkanie duszpasterzy miasta zaangażowanych w organizację Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Łańcucie (2-4.04.2004). Podczas obrad, którym przewodniczył ks. abp Józef Michalik, podjęto twórczą refleksję nad minionym wydarzeniem, co w znakomitym stopniu przyczyni się do jeszcze lepszego przygotowania (duchowego i technicznego) przyszłorocznego Spotkania w Leżajsku. W podsumowaniu Ksiądz Arcybiskup stwierdził m. in., że „Spotkania Młodych są szkołą formacji dla młodych i szkołą duszpasterstwa młodzieży dla księży”. Metropolita Przemyski wyraził wdzięczność miejscowym duszpasterzom, władzom samorządowym oraz służbom porządku publicznego za ogromne zaangażowanie w organizację Spotkania. Słowa uznania Pasterz Diecezji skierował także pod adresem tych duszpasterzy, którzy „przejęli” się ideą Spotkań Młodych i traktują je, jako ważny etap w formacji młodych ludzi.

cofnij -   1  2  3  4  5   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu