Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości29 lutego

Mszą św. sprawowaną w bazylice archikatedralnej w Przemyślu, pod przewodnictwem bpa Adama Szala zakończyły się, trwające od 24 lutego br. w Bursie Szkolnej przy ul. Chopina 1 w Przemyślu, warsztaty formacyjno-muzyczne Diakonii Muzycznej przy Duszpasterstwie Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. W czasie zajęć, w których uczestniczyło 140 dziewcząt i chłopców, przygotowany został repertuar pieśni, którymi modlić się będzie młodzież podczas Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Łańcucie (2-4 kwietnia br.) Moderatorem duchowej drogi był ks. Tadeusz Biały wraz z grupą moderatorów i animatorów. Zajęcia warsztatowe prowadzili Monika Brewczak, muzyk z Sanoka i dyrygent Diakonii Muzycznej, Mariola Waliszko, muzyk z Krosna i Adam Rymarz, muzyk z Warszawy, członek zespołu Trzecia Godzina Dnia.

27-29 lutego

W Starej Wsi trwały rekolekcje dla Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie nt. „Duchowość Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i dialog małżeński”. Zajęcia rekolekcyjne prowadzili ks. prał. Stanisław Częczek oraz Urszula i Stanisław Radłowie z Krosna. W duchowych ćwiczeniach uczestniczył ponad 60 osób z rejonu brzozowskiego. Organizatorami byli Teresa i Roman Gierlachowie, para rejonowa z Jasienicy Rosielnej.

25 lutego - Środa Popielcowa

W bazylice Archikatedralnej w Przemyślu, o godz. 18.00 została odprawiona Msza święta Kon­celebrowana z obrzędem posypania głów po­piołem. Prze­wodniczył jej i Słowo Boże wygłosił ks. bp Adam Szal. Współkon­cele­browali: ks. abp Józef Michalik oraz prze­łożeni i wykładowcy Seminarium Duchownego. Oprawę muzyczną uroczystości wykonali:Chór Semi­naryjny pod dyrekcją ks. prał. Tadeusza Bratkowskiego i Diakonia Muzyczna, którą prowadzi Ks. prał. Tadeusz Biały.

24 lutego

Ks. bp Adam Szal odprawił Mszę świętą na zakończenie 40-godzin­nego Nabo­żeństwa Eucha­rystycznego w parafii oo. Reformatów w Przemyślu.

22 luty

Ks. abp Józef Michalik odprawił Mszę świętą dla grupy młodzieży przygotowujęcej się do podjęcia posługi animatora w "Ruchu Światło-Życie". Formacja odbywała się w odre­monto­wanym Domu Formacyjnym "Collegium Marianum" przy ul. Bpa Pelczara 4 w Przemyślu. Dyrektorem domu jest ks. Adam Wąsik.

cofnij -   1  2  3  4  5  6   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu