Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości25 stycznia

W Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu odbywało się spotkanie formacyjne dla rodziców Alumnów, połączone z tradycyjnym "opłatkiem". Rodzice obejrzeli przygotowany przez alumnów kursu IV spektakl "jasełkowy" i uczestniczyli w Eucharystycznej Ofierze, której prze­wodniczył ks. bp Adam Szal. On też wygłosił do rodziców oko­licznościową homilię. Po wspólnym obiedzie w refektarzu seminaryjnym, rodzice wysłuchali konferencji ascetycznej, wygłoszonej przez Ojca Duchownego - ks. Kazimierza Gadzałę.

24 stycznia

W Domu Rekolekcyjnym pw. "Dobrego Pasterza" w Przemyślu odbyło się spotkanie deka­nalnych duszpasterzy trzeźwości. Tematem było omówienie aktualnego stanu trzeżwości w Archidiecezji Przemyskiej oraz przygotowanie się do tegorocznego Tygodnia Modlitw o Trzeźwość, który odbywać się będzie w dniach 22-28 lutego 2004 roku, pod hasłem: "Okazał moc ramienia swego". W spotkaniu wziął udział ks. abp Józef Michalik, który wystosował okolicznościowy komunikat do duszpasterzy w sprawie wcielania w życie przepisów Synodu Archidiecezji Przemyskiej, dotyczących pracy trzeźwościowej w powierzonych sobie parafiach.

23 stycznia

Wiadomość z Watykanu. Data beatyfikacji ks. Augusta Czartoryskiego, kapłana salezjanina (1858-1893), siostry Eusebii Palomino Yenes FMA (1899-1935) i Aleksandriny Marii da Costa, Współpracownicy Salezjańskiej (1904-1955), została już ustalona. Beatyfikacja odbędzie się  w niedzielę 25 kwietnia 2004 r. na Placu św. Piotra w Watykanie. Razem z nimi będą beatyfi­kowane trzy siostry: Laura di Santa Caterina ze Sieny, Maria Guadalupe e Nemesia Valle.

cofnij -   1  2  3  4  5   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu