Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości31 grudnia

W parafiach Archidiecezji odbyły się nabożeństwa przebłagalno-dziękczynne za kończący się rok. W Archikatedrze, Mszy świętej na zakończenie starego roku przewodniczył ks. abp metropolita Józef Michalik, który również wygłosił homilię. W zakończeniu Roku uczestniczyli: Księża Biskupi - Bolesław Taborski, Stefan Moskwa i Adam Szal oraz kanonicy Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej.

26 grudnia

W Zamojscach, podczas uroczystej Mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem Me­tro­polity Przemyskiego została poświęcona tablica pamiątkowa ku czci ks. Hołuba, byłego pro­boszcza tej parafii.

25 grudnia

Uroczystej "Pasterce" w katedrze przemyskiej przewodniczył abp Józef Michalik. O Bożym Naro­dzeniu mówił, jako o tajem­nicy, do której trzeba podejść z wiarą i wejść w nią, jak pasterze do betlejemskiej groty. Kierując się światłem wiary trzeba iść do wnętrza, zobaczyć co się wydarzyło, zobaczyć co jest wewnątrz. Nie można poprzestać na tym, co zewnętrzne, bo po­zostaną wątpliwości. Tajemnica Bożego Narodzenia bogata jest w znaki i symbole. Sam Bóg jest tu znakiem: "Bóg stał się człowiekiem".
Jako człowiek będzie z nami, będzie nam pomagał, przemawiał, rozumiał nas, czekał i dzielił z nami radość szczęścia wiecznego. Nie zapomnieć o tym, że Chrystus przez swe narodzenie dzieli dolę i niedolę życia każdego z nas - mówił w homilii metropolita przemyski podkreślając dalej, że w przekazie prawdy o Jezusie ważna jest Tradycja. Bóg wkroczył w historię; w wy­darzenia, które zanotowano w historii. To wielka Tradycja wiary. Ubo­gaca i uatrakcyjnia ją także mała tradycja: opłatek, stół wigilijny, puste miejsce przy stole, pasterka. To ważne zwyczaje, które formują i uwrażliwiają nasza wiarę. Miejmy odwagę tę zdrową tradycję konty­nuować, przekazywać dzieciom to co piękne, to z czego myśmy wyrośli, czym żyjemy i co nas podnosi do nieskończoności, do Boga samego - apelował arcybiskup. Współczesny kryzys tożsamości człowieczeństwa, zawieruszenie charakteru ludzkiego, brak wra­żliwości - to efekt wystygnięcia wiary w sercach. Chcąc umocnić człowieka, pełniej przeżywać czło­wieczeństwo - trzeba odnajdywać Boga, nawiązywać z Nim kontakt jako z najlepszym Ojcem, po­głębiać wiarę. Bóg związał swoje szczęście z człowiekiem - to wielkie przesłanie Świąt Bożego Naro­dzenia. Jeśli Bóg ma się narodzić w moim sercu to muszę mu oddać wszystko tak, jak Bóg oddał wszystko mnie. Chrystus przyszedł po to, "abyśmy sprawiedliwie i lepiej żyli na tym świecie".
W dzień Bożego Narodzenia, uroczystą sumę odprawił ks. bp Adam Szal i wygłosił oko­licz­nościową homilię.

cofnij -   1  2  3  4  5   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu